Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2009

Från TED kommer här ett flertal föreläsningar som jag varmt kan rekommendera. Föreläsningarna är inte rankade på något sätt – den bästa kan du mycket väl finna längst ned. Jag kommer att lägga fler föreläsningar till denna lista varefter sevärdheter dyker upp hos TED. Så kom gärna tillbaka och se om något nytt faller just dig i smaken. Nya föreläsningar hittar ni överst i högen.

TED är en årlig konferens som samlar ett 50-tal av världens skarpaste hjärnor, innovatörer, entreprenörer, designers m fl på en och samma plats. Talarna är speciellt inbjudna och ges möjligheten att leverera sitt livs föreläsning.

<<NY>> Professor Brian Cox berättar om CERN och partikelfysik. HÄR berättar han kort om vad som gick fel i CERN 2008.

<<NY>> Dan Gilbert föreläser om hur våra val i det dagliga livet ofta baseras på irrationella föreställningar om vad som är sant eller bäst för oss. 

<<TED>> Rives levererar diktad pop-lyrik på sitt alldeles egna sätt: felfritt, fräckt, roligt, eftertänksamt och otroligt smart – 4 a.m.

<<TED>> Om man inte fick nog i förra inslaget kommer här ytterligare en brutal föreläsning med Rives. Här sammanfattar han hela TED2006 på 4 minuter utan att ha fått speciellt mycket tid till förberedelser. Om man hade så lite som 10% av hans förmåga att tala skulle man vara överlycklig.

<<TED>> Yossi Vardi varnar världens manliga bloggare för Local Warming. Vad detta är får ni utforska själva…

<<TED>> Juan Enriquez föreläser om hur allvarlig USA:s ekonomiska situation är  samt om  teknikutvecklingens framkant. Han blandar allvar med torr humor i ett fascinerande föredrag.

<<TED>> Peter Reinhart föreläser om jästrapar, jästsvett, stärkelseinälvor och solid öl…eller, allt du behöver veta om hur ett gott bröd tar form på molekylär nivå.

<<TED>>Woody Norris är en sjuhelsikes uppfinnare och föreläser här om några riktigt intressanta prylar som han är pappa till.

<<TED>>Ken Robinson föreläser om hur skolsystemet världen över hämmar barns och ungdomars kreativitet. Föredraget är mycket inspirerade och roligt.

<<TED>>En kortare presentation där David Gallo visar oss ett par filmer med fascinerande blötdjur. Bläckfisken i slutet är absurt duktig på kamouflage.

<<TED>>David Gallo igen med ytterligare enastående filmsekvenser från havsdjupen.

<<TED>>”Debunkern” Michael Shermer undrar varför vissa människor tror på påtagligt absurda saker i vår omvärld.

<<TED>>Peter Donnelly förklarar hur man med hjälp av statistik skrämmande lätt kan lura brallorna av nästan vem som helst.

<<TED>>Spencer Wells ger oss en spännande inblick i forskningen om människans ursprung och utveckling. Man önskar att man hade haft så engagerade lärare i grundskolan.

<<TED>>Hans Rosling (KI) ger en fantastisk föreläsning om fattigdom, hälsa och utveckling genom ett egenutvecklat program för hantering och visualisering av stora datamängder.

<<TED>>James Nachtwey ger en presentation om sina upplevelser i krig och misär. James är en av världens mest erkända fotografer. Hans presentation är överväldigande stark.

<<TED>>Chris Jordan fotograferar ”statistiska konstverk” för att väcka opinion i USA i frågan om var samhället är på väg. Ett mycket smart grepp som får en att inse vidden av statistiska rapporter.

<<TED>>Psykologen Jonathan Haidt om mänsklig moral samt om skillnaden mellan liberal och konservativ världsåskådning.

<<TED>>Historikern George Dyson föreläser om datorns tillkomst. Han visar många av dataingenjörernas personliga anteckningar från denna gyllene tid – urkul! Bara en sådan sak som att: ”Minnet måste fokuseras…” säger en del om de förutsättningar som gällde under denna tidsepok.

<<TED>>Hjärnforskaren Jill Bolte Taylor föreläser bl a om hur hon en dag fick möjlighet att studera en stroke från insidan då hon själv drabbades.

<<TED>>A. J. Jacobs berättar om sitt fascinerande liv som bedrivs i projektform. Här ger han en föreläsning om hur han under ett helt år levde strikt enligt Bibelns läror. Hans liv  under detta år får ”kristna fundamentalister” att mer likna hippies.

<<TED>>Keith Barry bjuder upp till neurologisk härdsmälta genom sina illusioner, eller vad man nu vågar kalla det.

<<TED>>Ateisten Richard Dawkins ger en insiktsfull föreläsning om ateism/religion inom vetenskap och politik.

<<TED>>Psykologen Philip Zimbardo föreläser om ondska. I de flesta av oss bor en Mr. Hyde – ett faktum som leder till att helt vanliga personer begår fasansfulla brott likt tortyr i fängelset Abu Ghraib i Irak – bara förutsättningarna är de rätta.

<<TED>>Theo Jansen förevisar sina skapelser som kan gå själva, räkna och snart överleva på egen hand. Det som gör det hela fantastiskt är att han tillverkar sina skapelser av el-rör och PET-flaskor.

<<TED>>Avslutningsvis bjuds här på lite ”Matemagi” av Arthur Benjamin. Arthur har troligtvis en HP-räknare och lite annat inopererat innanför hjärnbarken.

Annonser

Read Full Post »

Under 2007/2008 beslutade EU om ett flertal ambitiösa åtgärder i syfte att minska unionens bidrag till de globala utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De övergripande målsättningarna innebär följande:

  • Koldioxidutsläppen minskas med 20% fram till år 2020 (jmf 1990 års nivå).
  • 20% av energikonsumtionen år 2020 skall vara från förnyelsebara källor (8,5% idag).
  • Energieffektivisering med 20% fram till 2020.
  • 10% av drivmedlsanvändningen skall ske med förnyelsebara produkter.

EU kan komma att minska sina koldioxidutsläpp med upp till 30% om andra länder utanför EU antar utmaningen att minska sina koldioxidutsläpp. EU vill med detta visa sig duktig och peka ut den den rätta vägen framåt för andra länder. Den nyligen utbytta regeringen i USA kunde tidigare inte tänka sig att sänka sina utsläpp av växthusgaser om inte de fattigare länderna också gjorde så. Kina och Indien vägrar begränsa sina utsläpp så länge USA vägrar. Vi får se om man når någon enighet i Köpenhamn senare i år.

Men återigen till EU och Sverige.  EU:s målsättning att minska utsläppen skall nås med olika instrument. Handeln med utsläppsrätter är ett av dessa. Ett annat är att delar av minskningen läggs på de enskilda medlemsländerna att ansvara för – men där EU bestämmer nivån. Vissa länder får krav att minska sina utsläpp, andra länder tillåts öka sina utsläpp. Detta kanske kan uppfattas som högst ologiskt men är något som kopplar till ett lands ekonomiska status och tillgång till förnyelsebara bränslen mm.  Diagrammet nedan visar hur EU:s krav på de enskilda länderna ser ut.

eu1Mer bemedlade länder betalar mer än fattigare länder. EU:s krav på de enskilda länderna ger enligt diagrammet ovan en total sänkning av koldioxidutsläppen med 9%.

Sverige skall enligt ovan sänka sina koldioxidutsläpp med 17% fram till 2020. Om man jämför med EU:s generella mål ligger Sverige redan bra till.

  • Sedan 70-talet har vi minskat våra CO2-utsläpp med 40%.
  • Andelen förnyelsebar energi utgör redan 40% av energibehovet. Sverige har fått som krav att öka andelen förnyelsebara bränslen 49%.
  • 96% av elproduktionen är i stort sett koldioxidfri.

Då Sverige redan är en miljöväns våta dröm kan det tyckas underligt att vi skall avkrävas ytterligare omfattande åtgärder. Det finns nämligen ett grundläggande problem förknippat med detta, och det stavas kostnad. Kostnaden för att bygga bort koldioxidgenererande infrastruktur är exponentiellt tilltagande. Ju mindre man har kvar att ta bort, desto dyrare blir det. Enligt EU:s egna beräkningar är Sverige det land som kommer att få de största kostnaderna för efterlevnad av EU:s klimatmål – och detta drabbar oss som är föredömet för alla andra. Enligt EU:s beräkningar kommer Sveriges BNP minska med 0,8%  samt att 10 000 arbetstillfällen försvinner som en direkt följd av dessa åtgärder. Man säger att detta är ett lågt pris att betala. För gör man ingenting idag beräknas kostnaderna för de reaktiva åtgärder, som följer av möjliga framtida klimatförändringar, att uppgå till många procent av BNP. Vi är bäst och drabbas därför värst – snacka om kalla incitament för att ytterligare minska koldioxidutsläpp mm.

Sverige kan med rätta anses vara EU:s försökskanin avseende energiomställning. Kommer vi att klara av våra krav, kosta vad det kosta vill, eller går det åt pipan? Framtiden lär utvisa detta.

Om man istället leker med den naiva tanken att ”Sverige är bäst och övriga Europa borde göra som vi” och räknar lite på detta, så framkommer rätt intressanta data.

Sverige är ett av de mer välmående länderna i Europa. Vi har därtill mycket låga koldioxidutsläpp, klart jämförbara med öststatsländerna fast med västeuropeisk ekonomi, se även ”Svenskarna skyldiga till klimatproblemet?”.

eu2Om vi enligt ovan diagram beslutar att övriga EU-länder måste bli lika duktiga som vi – avseende koldioxidutsläpp från källor som inte regleras av utsläppsrättshandeln – och begränsar koldioxidutsläppen till straxt under 5 ton koldioxid per person och år får vi följande:

eu3Även här ser vi att de fattigare ländernas utveckling sponsras på bekostnad av de mer bemedlade. Det intressanta är att EU med detta beräkningsunderlag kommer att nå än större minskning av koldioxidutsläppen, drygt 17%. Tillsammans med de övriga åtgärderna når EU knappt 30% i minskade utsläpp. Och allt detta enligt den Svenska folkhemsmodellen. Och det bästa är att det inte kostar oss någonting. Men detta var ju som sagt bara en utopisk och naiv tankemanöver.

Åter till den bistra verkligheten. Det blir som sagt mest kostsamt för oss i Sverige, men detta kanske är något man kan leva med. Men som lök på laxen bedriver våra politiska partier en fullständigt ogenomtänkt intern tävlan om att gå längre än EU:s utsläppskrav – mycket längre. Alliansen vill att vi skall minska koldioxidutsläppen med hela 30%, eller 38% om man tillåts räkna in svenska åtgärder i utomeuropeiska länder. De Rödgröna kontrar med en minskning om 40% – FYRTIO PROCENT – och detta enbart inom landet. Det är helt och klart uppenbart att de inte har räknat på vad detta kommer att innebära för Sverige.

En bra liknelse av åtgärder och framtida kostnaden är att jämföra dessa med sporten 100 m slätt. Om man likt Sverige är vältrimmad och springer på 10,5 sek är det rätt svårt, och kostsamt, att sänka denna tid med 17% till 8,72 sek. Att kräva en sänkning om 40% är direkt absurt. Jämför detta med Nederländerna som idag springer på 16 blankt. För dem är en sänkning i enlighet med EU-kravet om 16% inte speciellt ouppnåeligt då de bara skall ner till 13,44 sek, vilket i sammanhanget får anses vara fullt realistiskt.

Nu kanske de absoluta nivåerna i det idrottsrelaterade exemplet ovan inte är helt korrekta. Vi kanske har en stor potential att ytterligare minska våra koldioxidutsläpp. Men till slut når vi en gräns då vi inte kommer längre. Det är därför viktigt att våra politiker agerar på ett nyktert sätt avseende energipolitiska åtgärder. Låt oss därför följa EU:s utsläppspolitik fram till 2020 och sedan utvärdera insatserna. Ser man att ytterligare insatser behövs efterhand bör man, istället för att satsa pengarna inom landet, satsa dem i länder där man får långt mycket bättre utväxling avseende minskade koldioxidutsläpp.

Och så åter till ett mer globalt perspektiv – jag kan knappt bärga mig. Hur ställer sig EU:s insatser om minskade utsläpp i jämförelse med…säg Kinas utveckling? EU:s minskade utsläpp under den kommande 11-års perioden motsvarar det Kina ökar sina utsläpp med under drygt två år. Utöver Kina har vi även Indien m fl på frammarsch. Då koldioxidutsläpp är ett fenomen med global verkan borde det vara lag på att EU agerar mer på det globala planet avseende utsläppsprevention.

Mer om detta: SvD

Read Full Post »

Besök gärna NASA:s Earth Observary. På denna sida bjuds man bl a på vackra, aktuella och intressanta bilder på vår jord tagna från rymden. Motiven beskrivs utförligt. Det finns även en hel del intressanta animationer av jordens klimat och miljö och mycket annat.

Read Full Post »

Många har spolat sin kanske viktigaste försäkring: arbetslöshetsförsäkringen eller a-kassan, och därmed försatt rätten till ersättning vid arbetslöshet. För något år sedan kunde detta agerande, på sin höjd, anses vara oansvarigt. Idag har vi svaret – det var mycket dumdristigt. Avhoppen kom dock som ett brev på posten när de flesta a-kassor höjde sina avgifter, vissa rejält. Ofta var det personer med de lägsta lönerna som drabbades hårdast.

Innan försäkringspremierna höjdes genomförde regeringen det första steget av det s.k. jobbskattevadraget. Ett avdrag som med råge skulle kompensera för de höjda a-kasseavgifterna, höjd energiskatt, vägskatt mm. Om man hade arbete förstås! Återigen var det personer med de lägsta lönerna som drabbades hårdast – men i positiv bemärkelse, de fick nämligen de största procentuella skattesänkningarna.

Även grundnivån för statlig inkomstskatt har höjts rejält i år.

Således: Hur stor ”dold” lönehöjning har du fått de senaste åren…?

Genom följande länk kan ni själva se efter hur mycket mindre skatt ni betalar idag jämfört med 2006, då jobbskatteavdraget ännu inte hade införts.

Mer om detta: SvD

Read Full Post »

Det säger Peter Schiff, eller ”Dr Doom”, som länge förutsåg den ekonomiska kris USA och världen nu befinner sig i. Han menar att USA kommer att gå bankrutt. Rick Falkvinge skrev om detta redan för ett år sedan i inlägget ”Why the US is Collapsing”. Här på Utsiktsplatsen finns ytterligare om potentiella framtida problem [1] och [2].

Nedan följer en intressant intervju med Schiff där många aspekter kring orsak och verkan av den kommande kollapsen beskrivs. Kusligt värre.

Det är intressant är höra Schiff beskriva den amerikanska (även andra) regeringens stimulansåtgärder som något ytterligare förvärrande av en redan katastrofal situation. Han menar att den pågående recessionen ÄR lösningen till den finansiella verklighet vi nu befinner oss i – och att systemet mår bäst av att låta den ekonomiska nedgången ha sin gilla gång. Han anser att marknaden under alltför lång tid styrts för hårt i syfte att hålla ekonomin i schack. Denna stimuli har inneburit att glastornet kunnat växa sig alltför högt – och att kraschen, som ställer allt någorlunda rätt igen – är den enda och oundvikliga vägen ut.

Han ser ett framtida USA med skyhög ränta, enorm inflation och en dollarkurs som får leksakspengar att framstå som dyra.

USA:s problem genomsyrar landet mer än man vågar tro. Landet där 50 miljoner saknar sjukförsäkring, och antalet stiger snabbt i samband med massuppsägningarna i krisens spår. Landet som inte satsar någonting på sin söndervittrande infrastruktur – vägar, vattenledningar och gasledningar är på väg att rämna. Den satsning som dock görs innebär ofta att farliga vägar och broar stängs. Landet som inte satsar på utbildning. Landet som inte satsar på allmän sjukvård. Landet som i allmänhet kräver att skatterna skall sänkas ytterligare. Detta är en ekvation som inte går ihop.

Mer om krisen: SvD, NyTeknik, E24

Read Full Post »

Inom EU skall nu våra kära glödlampor fasas ut mellan 2009 och 2012. Lampor med följande effekt förbjuds: 100 W under 2009, 75 W under 2010, 60 W under 2011 och 25/40 W under 2012. Initialt kommer lågenergilampor och halogenlampor att ersätta. Andra varianter av ljuskällor, bl a LED, kommer troligtvis bli mer vanliga i framtiden då tekniken nått mogen ålder. Detta upplysande EU-initiativ uppskattas årligen minska koldioxidutsläppen med 15 miljoner ton. Bra, eller hur!

Utöver detta har vår regering beslutat om ett förbud mot användning av grundämnet kvicksilver från 1 juni 2009. Inom industrin gäller förbudet från 2013, undantag kan dock medges. Tanken är dock att all kvicksilveranvändning skall vara helt borta på lite längre sikt. Ännu bättre, eller hur!

Och så några reflektioner om dessa vi-står-upp-för-miljön beslut. Utsiktsplatsen kommer som alltid, och så även här, att vända ut och in på viss argumentation.

I Sverige kommer utfasningen av glödlampor inte att påverka miljön i någon som helst positivt riktning.

Nästan all elproduktion i Sverige, eller 90%, sker som vi alla vet med vattenkraft och kärnkraft – de två former av kraftproduktion som har absolut lägst utsläpp av koldioxid per kilowattimme. I Europa, som till stor del hämtar sin energi ur kol, kan lågenergilampan dock bidra till både minskade koldioxid- och kvicksilverutsläpp, men inte här. Kvicksilverutsläpp från ett kolkraftverk på kontinenten kan tillåtas minska med mellan 30 och 70% tack vare energilampans lägre energiförbrukning – men då krävs att lampan inte går sönder, se nedan, och att den minskade elförbrukningen innebär att just ett (eller flera) kolkraftverk stängs – annars ger övergången till lågenergilampor ingen som helst positiv inverkan för miljön. Men då kolkraft är billigt kommer troligtvis något annat kraftslag att få stryka på foten. Och för att motverka detta scenario höjer säkert EU priset på utsläppsrätter, så att vi miljövänliga svenskar återigen drabbas av ytterligare fördyrad el från våra, nära koldioxidfria, kärnkraftverk och vattenkraftdammar – missförstå mig rätt!

I Sverige används glödlampor för inomhusbelysning främst under den mörka och kalla delen av året. Glödlampan bidrar då även med en hel del värme. I stort sett all den elektricitet som en glödlampa gör åt omvandlas till nyttig värme (i teorin 100% – då energi är något oförstörbart). Från en lampa på 100 W får du nästan 100 W värme som din värmepanna slipper förse huset med. Förbudet mot glödlampor är egentligen mer lämpligt att införa för södra Europas hushåll där lampor i större utsträckning utnyttjas enbart för ljuset skull, och där en ytterligare värmetillförsel ofta ses som ett otyg. Men som med allt annat kommer undantag att göras, vissa glödlampor blir fortsatt tillåtna i framtiden bl a lampor för din ugn och lampor för utomhusbruk – ställen som verkligen är i behov av glödlampans stora värmetillförsel – borde det inte vara tvärt om?

Vad som är mindre angenämt med lågenergilampor är att de innehåller upp till 5 mg kvicksilver. Kvicksilverinnehållet gör att lågenergilampor klassas som miljöfarligt avfall och därför måste lämnas in på en miljöstation då de tjänat ut. Inom EU uppskattar man att endast 20% av lågenergilamporna lämnas in på behörigt vis. Övriga 80% slängs i soporna och hamnar slutligen på soptippen där de krossas och bidrar till ökade kvicksilverutsläpp i naturen. I samband med övergången till lågenergilampor skall dock informationen till användaren bli bättre. Alla lampor måste återvinnas, annars faller EU:s beslut på sin egen orimlighet – i synnerhet för oss i Sverige.

Ytterligare en nackdel med lågenergilampor är att det tar 3 minuter innan de når sin maximala ljusstyrka. Lågenergilampan bör dessutom vara tänd i minst 15 minuter. En kortare användningstid kan minska lampans livslängd med upp till 85% och blir då likvärdig med en glödlampa – fast med ett betydligt högre inköpspris.

Det största, och kanske minst kända, problemet uppstår då en lampa går sönder (spricker) inomhus. Om detta inträffar kan du få en 5 mg kvicksilverkontamination i hemmet; gränsvärdet för luft i yrkesmiljö (8 timmars exponering) är 0,03 mg per kubikmeter. I hemmet bör gränsvärdet vara betydligt lägre än så. Om olyckan är framme då lampan är varm måste man lämna huset omedelbart och vädra rummet rejält – rummet kan behöva saneras, och det är dyrt. Om lampan går sönder när den är kall kan man torka upp kvicksilvret med en blöt trasa. Kvicksilver förångas lätt, och långvarig exponering kan leda till neurologiska skador.

Det svenska kvicksilverförbudet och införandet av lågenergilampor ser på papperet ut att vara något av det mest ologiska som drabbat Sverige. Skall lågenergilamporna också förbjudas efter 1 juni 2009? Be aware dear old Thermometer: You’re endangered! Nja, vi hade en rätt inkompetent ledning även på 90-talet som en dag och på fullt allvar ville förbjuda alla klorinnehållande föreningar – bordssalt var då på vippen att bli en smuggelvara. Jag tror nog att detta mer var resultatet av en oinsatt ministers felsägning i den stundtals heta debatten om klorerade kolväten och pappersblekning.

Andra bloggar om detta: Fritänk TEM

I gammelmedia: DN, DN och SvD

Read Full Post »

I Österrike är man rasande för att den nyligen avställda reaktorn i Bohunice kan komma att återstartas (den har varit avställd sedan två veckor tillbaka). Slovakiens regering lät under helgen meddela att reaktorn skall drivas tills dess att Gazproms gasleveranser är absolut säkrade och gaslagren åter är fyllda. Man menar att riskerna förknippade med att inte starta reaktorn är långt värre för medborgarna jämfört med nollalternativet.

En talesman för Europakommissionen låter meddela att en återstart bryter mot villkoren för Slovakiens EU-anslutning och att EU kommer att vidta åtgärder.

Slovakien hävdar att man enligt dito avtal har rätt att återuppta driften vid de avställda reaktorerna om behov skulle uppstå i samband med en krissituation. Och som lök på laxen brann det i ett Slovakiskt kolkraftverk under måndagen. Vad är det man brukar säga: En olycka kommer sällan ensam…

Österrikes utrikesminister dånar om att faran med ryska reaktorer ”inte får underskattas” och att en utredning bör tillsättas för att avgöra om Slovakien verkligen är i en krissituation eller inte. Faktum är att dessa reaktorer (VVER-440) inte är av samma typ som den mer kända RBMK-reaktorn.

Slovakien har ställt av två reaktorer (2006 & 2008), fyra reaktorer är i drift och två reaktorer under färdigställande. Utöver dessa reaktorer planerar man att bygga ytterligare två reaktorer som skall vara klara för drift runt 2020-2025.  En måhända sund energipolitik med tanke på att all gas idag importeras från Ryssland.

En överenskommelse mellan Ryssland, EU och Ukraina har nu undertecknats. De ryska gasleveranserna bedöms kunna återupptas under tisdag förmiddag. Det tar sedan tre dagar för gasen att nå fram till Slovakien. Orsaken till gasbråket är dock fortfarande olöst. Man får hoppas att detta svarta hål inte leder till ytterligare förseningar i leveranserna från rysk sida.

Läs mer på svenska: SvD

Uppdatering: Efter nära sex dagar av fortsatta diskussioner och beskyllningar är de ryska gasledningarna och kärnkraftverket i Slovakien fortfarande avstängda, brrrr…

Read Full Post »

Older Posts »