Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2009

I USA bjuds man ofta på ett gott skratt. Att detta land är strikt religiöst vet alla – men hur i helskotta är det tänkt att man skall tolka budskapet på toastolen nedan?

Det är hotellet The New Yorker som valt att installera dessa toalettstolar i sina badrum.

img_1050_wp

Annonser

Read Full Post »

De flesta av oss har hört talas om formeln E=mc2. Formeln som i all sin enkelhet säger att massa och energi är olika sidor av samma mynt. Massa kan omvandlas till energi och vice versa.

Om vi väljer att använda denna formel på den svenska kärnkraften för att beräkna hur stor massa som varje år omvandlas till energi i reaktorerna, ja vad får vi då?

Fråga:

Ungefär hur mycket mindre väger det bränsle som laddades i de tio reaktorerna 2008 efter ett års drift? Den sammanlagda bränslevikten i de tio reaktorerna är ca 1 000 ton. Varje år byts drygt 200 ton ut.

För er som inte orkar räkna finns fem svarsalternativ att välja mellan:

  1. 1,3 kg
  2. 8,1 kg
  3. 43 kg
  4. 370 kg
  5. 2 900 kg

Lycka till!

Mer om kärnkraft: SvD, DN, NyTeknik, NyTeknik

Read Full Post »

Lustigheter från USA

Senaste veckans skörd från Daily Show med Jon Stewart:

”Stockholm Syndrome”

Fungerar inte länken klicka här för del 1 och här för del 2.

Sh#t that’s never gonna happen – om den amerikanska rädslan för överförmynderi (öppnas i nytt fönster)

Read Full Post »

Tidigare har Google Earth varit en öken avseende satellitbilder över Sverige. Det fanns ett fåtal bilder över vissa större städer, alla kärnkraftverk utom Forsmark samt lite spridda skott här och var. Mycket irriterande, i synnerhet då grannlandet Danmark var högupplöst från topp till tå.

Men nu har Google och Lantmäteriet äntligen funnit varandra. Google bjuder nu på de mest aktuella satellitbilderna (tagna mellan 2006 och 2008) över stora delar av landet. Vissa skogsrika delar i Norrland är inte med.

Klicka här för att ladda hem Google Earth.

Klicka här för mer information från Lantmäteriet.

Read Full Post »

Under påskafton tog jag en grymt bra bild som tyvärr misshandlades i Photoshop och som sedan sparades över originalfilen.

Kan ni detta till trots se vad bilden föreställer? Guldstjärna om ni vet var jag står och fotar.

vf2

Read Full Post »

SvD Brännpunkt gör Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) slutreplik i ämnet ”Vindkraft är billigare än kärnkraft”. De replikerar ett inlägg från två ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien.

I sin argumentation till vindkraftens fördel utnyttjar SNF diverse bakgrundsdata, bl a Moodys uppskattning av hur mycket det kan komma att kosta att bygga ny kärnkraft i USA. SNF pekar även på att kostnaden för det finska reaktorbygget rimmar väl med Moodys uppskattningar.

En måttstock som normalt används för kärnkraft är 1850-3000 USD/kW. Befintliga kraftverk i Frankrike kostade 1000-1400 USD/kW att bygga – samma som i Sverige. Det är smått otroligt att det helt plötsligt kommer att vara 2,5-5 gånger så dyrt att bygga ett kärnkraftverk (5000-8000 USD/kW) i framtiden. Moodys rapport sticker ut från mängden pga att de räknar med skenande råvarupriser, något som borde drabba vindkraften än hårdare i framtiden!

För Finlands vidkommande så har de fortfarande beställt sin reaktor till ett fast pris. Det spelar därför mindre roll vad slutkostnaden blir. Det blir 3 GEUR som skall betalas. Det kan dock bli billigare. Detta på grund av att alla förseningar leder till att elförsäljningen inte kan påbörjas enligt plan. De inblandade stämmer varandra fram och åter för tillfället. En vis del av detta produktionsbortfall kan reaktorleverentören få betala ersättning för. Betänk även att den finska reaktorn är en prototyp och således ingen måttstock för vad ett kärnkraftverk i serieproduktion kostar – det finns andra mer beprövade reaktorer på marknaden idag.

Om man ändå väljer att räkna enligt Moodys, med höga 5 000-8 000 USD/kW, samtidigt som vindkraft – utan höjda råvarupris – bara kostar beskedliga 4 800 USD/kW att bygga blir ändå kärnkraften billigare. Ett vindkraftverk är nämligen designat för 20 år – ett kärnkraftverk för 60 år. Med enkla matematiska övningar kan säkert herrarna Axelsson och Karlsson räkna ut vad kostnaden i USD/kW blir över längre tidsperioder.

Det är för övrigt helt ointressant att räkna på hur mycket ett visst energislag kostar att bygga. Att jämföra de olika kraftkällorna med livscykelanalys är långt mycket bättre. För vad kostar t ex en likvärdig kapacitet vindkraft att serva jämfört med kärnkraft? Hur mycket koldioxid släpps ut per kWh och så vidare från gruvan till graven.

Hur man än vrider och vänder på siffrorna är kärnkraft långt mycket billigare samtidigt som det har mindre koldioxidutsläpp.

Kärnkraft och vindkraft är dessutom helt förbjudna att jämföra på detta lättvindiga sätt. Detta pga att kärnkraft bidrar med baskraft och vindkraft med trivselkraft då det blåser. Vindkraft är trevligt, men inget man kan bygga upp ett land kring.

Mauds satsning på vindkraft i Markbygden utanför Piteå kostar ca 7 500 USD/kW att bygga.

Då vindkraft, enligt SNF, är så billig borde man väl kunna slopa de statliga subventionerna för dess utbyggnad, eller hur? Och eftersom kärnkraften är så dyr, borde man kanske inte fundera på att ta bort straffskatten om 6 öre/kW (Sverige är det enda land i världen som ur konkurrenshänseende missgynnar kärnkraft genom straffbeskattning).

SNF är ute och cyklar igen.

Read Full Post »

Det är ofta mycket intressant att ta del den argumentation som kärnkraftmotståndare i tillsynes ren desperation häver ut sig idag. Det argument som oftast utnyttjas i den svenska sub-debatten är att vi inte skall utnyttja kärnkraft för att vi inte har någonstans att göra av bränslet. I veckans NyTeknik är det flera personer som återigen kritiserar SKB och deras forskning. En liten fråga om genomförda, eller återstående, analyser och beräkningar leder till helsidesuppslag i sveriges största tekniska tabloid. Detta kan inte tolkas aom annat än en sista dödsryckning inför beslutet om bygga ett slutförvar. För vad händer om det byggs? Jo, motståndet förlorar mycket av sin legitimitet och inkomstkälla. Och detta är rent livsfarligt…för dem. Omställning väntar, och det är aldrig roligt.

En annan notabel reflektion är att en tidning likt NyTeknik är kärnkraftsfientlig. Detta är högst intressant då dess läsare till stor del är positiva till denna kraftkälla. Tidningens förhållande till kärnkraft borde vara det omvända.

Tidningar och media är i allmännhet negativa till kärnkraft. Vissa tenderar till att på sin höjd vara avvaktande positiva. Ett lysande exempel på denna smyg-anti-nuklärism, och jakt på lättflyktig populism, finner man i detta inlägg. Här sätts rubriken till

A defense of nuclear power by a former anti-nuke activist

Är detta en nyhet? Att en tidigare (och förhoppningsvis ännu) kärnvapenmotståndare ser fördelarna med civil kärnkraft? Nej, det är ingen nyhet (tack till ML för tips).

Om jag tar mig friheten att skapa en liknande rubrik enligt samma snitt – men nu inom ett mer allmänt känt område. Hur skulle det se ut

A defense of ethanol fuels by a former alcoholic

Detta ter sig enbart larvigt. Eller hur? Men det är tyvärr på denna nivå som mycket av kärnkraftmotstånd och sensationsjournalistik förs idag.

Mer om kärnkraft: SvD, och DN

Read Full Post »

Older Posts »