Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Ny bedömning av solcykel 24

En grupp internationella forskare har nu uppdaterat tidigare bedömningar av nästa solcykel, cykel 24. NASA ger mer information i ämnet.

Antal solfläckar bedöms bli betydligt färre än genomsnittet under de senaste solcyklerna. Cykeln bedöms nå sitt maximum 2013 (detta årtal bör enbart markeras med blyerts i kalendern).

Solen är just nu (förutom få solfläckar) blek i flera avseenden:

 • Solvindens temperatur  och densitet har minskat med 13% respektive 20% sedan mitten av 90-talet
 • Solens magnetfält har avtagit med mer än 30% sedan mitten av 90-talet

Detta ger jorden sämre skydd mot kosmisk strålning.

 • Mängden UV-stålning har minskat med 6%.

Minskad strålning leder till att jordens atmosfär inte värms upp lika mycket som tidigare, vilket leder till att atmosfärens volym minskar, vilket leder till att satelliter och rymdskräp möter ett mindre ”luftmotstånd”. Mer rymdskräp blir således kvar i omloppsbana runt jorden.

Annonser

Read Full Post »

De pågående moderniseringsarbetena vid de svenska kärnkraftverken kommer medföra ökad säkerhet, ökad livsängd och ökad energiproduktion.

Idag har reaktorerna en installerad elektrisk effekt som uppgår till 9 200 MW. Under ett normalår producerar reaktorerna elektricitet motsvarande 65 TWh, vilket ger en tillgänglighet på 81%. En siffra som kan och kommer att höjas framöver. De finska reaktorerna har en tillgänglighet över 90%. Den största orsaken till att man inte kan nå 100% tillgänglighet är att reaktorerna årligen stängs av under flera veckor för underhåll och bränslebyte. Driftstörningar samt nedreglering pga vattenöverskott i Norrland bidrar till ytterligare sänkt tillgänglighet.

Den svenska vindkraften har en genomsnittlig tillgänglighet motsvarande ca 20% av den installerade effekten.

Då de 12 svenska reaktorerna togs i drift under 70- och 80-talet hade de en effekt på 9 570 MW. Under 80- och 90-talet uppgraderades många reaktorer och den elektriska effekten höjdes med 5-10%. När Barsebäck stängde sina reaktorer 1999 och 2005 minskade den installerade effekten med 1 230 MW.

Vad pågår vid kraftverken idag och händer under den närmaste framtiden?

 • Oskarshamn 3 uppgraderas just nu från 1 197 MW till 1 450 MW.
 • Oskarshamn 2 planerar att öka effekten från 620 MW till 840 MW
 • Ringhals 1 har ökat effekten från 840 MW till 855 MW.
 • Ringhals 3 har ökat effekten från 1 000 MW till 1 045 MW.
 • Ringhals 4 planerar att höja effekten från 935 MW till 1 165MW.
 • Forsmark 1 planerar att höja effekten från 980 MW till 1 100 MW.
 • Forsmark 2 planerar att höja effekten från 990 MW till 1 100 MW.
 • Forsmark 3 planerar att höja effekten från 1 190 MW till 1 350 MW.

Inom loppet av ett antal år höjs den installerade elektriska effekten från 9 200 MW till 10 300 MW. Som ett resultat av dessa effekthöjningar kommer de tio reaktorerna producera mer elektricitet än då Barsebäck 1 och 2 fortfarande var i drift.

I teorin kommer detta rädda Sverige från exempelvis 1 800 st vindkraftverk av den allra största modellen (á 3 MW), vilket i sin tur räddar 250-500 kvadratkilometer känslig natur från nedskräpning.

Alternativt…

Undviker vi import av elektricitet från kolkraftverk och sparar genom detta 3 000 000 ton kol årligen – som vid förbränning ger upphov till 7 000 000 ton koldioxid, 200 000 ton svaveldioxid och 200 000 ton flygaska.

Vi är fan bäst, och blir bara bättre med åren…

Medialänkar till mer om detta: SvD, DN

Read Full Post »

Nordkorea uppges ha sprängt sin andra kärnladdning. En fissionsladdning tillverkas normalt av uran-235 eller av plutonium-239. På grund av ett flertal aspekter är det inte helt enkelt att tillverka ett kärnvapen.

Att ta fram en tillräcklig mängd uran till en bomb är besvärligt – men att detonera den är relativt enkelt.

Att ta fram tillräckligt med plutonium till en bomb är relativt lätt – men att detonera den är svårt.

Med kännedom om vilka olika kärntekniska anläggningar som finns i Nordkorea kan man uppskatta vilken bombtyp Nordkorea producerar.

Fråga:

Vilken typ av fissionsladdning är det mest troligt att nordkoreanerna sprängde? Guldstjärna om ni kan förklara varför de tillverkar laddningar av just denna typ.

Mer om Nordkorea i media: SvD, DN, TIME

Read Full Post »

En framtida succé på nätet har sett dagens ljus. Det är den speciella sökmotorn och beräkningsverktyget Wolfram Alpha som nu lanserats för allmänheten.

WA är ännu i sin linda, liksom Wikipedia var för ett antal år sedan, men kommer med största sannolikhet bli en rejäl succé varefter den växer. WA är den vetgiriges våta dröm.

Vad är Wolfram Alpha? Lär dig mer här.

Read Full Post »

I SR:s P1 intervjuades miljöpartiets Bodil Ceballos om behovet av minskade koldioxidutsläpp i framtiden. Hon menade att vi måste minska koldioxidutsläppen med 80%. En utopi, med det är nu det finurliga i Bodils logik avslöjar sig. För på följdfrågan, om hur man skall nå denna minskning, svarar Bodil följande: ”Vi menar att 40% av minskningen skall ske inom EU och resterande 40% skall ske i länderna utanför EU”.

Euhm…jag säger och det?!?

KB

Read Full Post »

…så har Rikard Bergsten skrivit ett mycket intressant inlägg om just detta ämne – ”En uppfinnares syn på upphovsrätt”

Read Full Post »

Vi vet alla att en atomkärna är en väldigt liten tingest. Tidigare trodde man att den var odelbar. Idag vet vi bättre. Vi vet dessutom att atomkärnor har olika ”storlek”. Vissa består av endast en proton (väte) medan andra består av 92 protoner och 146 neutroner (uran-238). Uran-238 är den tyngsta naturligt förekommande atomkärnan på jorden.

Men hur liten är en uranatom? Och hur mycket energi frigörs i samband med att en atomkärna av uran-235 klyvs?

Fråga?

Ungefär hur många uranatomer måste klyvas för att en lampa på 100 Watt skall lysa? Dessutom, hur länge skulle denna lampa teoretiskt kunna lysa av den energi som frigörs av 1 gram uranbränsle i en kärnreaktor. Antag att 5% av uranet i bränslet klyvs.

En normalstor reaktor kan få 10 000 000 glödlampor på 100 W att lysa samtidigt.

För er som inte orkar räkna ges fem olika svarsalternativ nedan.

 1. 100 000 atomer per sekund respektive 33 000 000 år
 2. 10 000 000 atomer per sekund respektive  330 000 år
 3. 1 000 000 000 atomer per sekund respektive 3 300 år
 4. 100 000 000 000 atomer per sekund respektive 33 år
 5. 10 000 000 000 000 atomer per sekund respektive 0,33 år

Lycka till!

Read Full Post »

Older Posts »