Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Blandat’ Category

Det har gått snart en månad sedan de första indikationerna på ökad luftaktivitet nådde mätstationer runt om i Europa. För ett par dagar sedan uppmärksammades detta på SSM:s hemsida. Idag återstår väldigt låga halter av de ”puffar” av radioaktivt material som troligtvis är orsaken till de förhöjda halterna av jod-131 vi nu mäter upp. Initialt var dosraten i Sverige upp mot 1,5 gånger den normala. Oavsett halter/nivåer så har dessa (i detta fall) enbart en akademisk betydelse och är helt ofarliga för omgivningen.

Den intressanta frågan är den om vad det är som orsakat utsläppet? Ingen har hittills kunna ge besked. Det är tyst. Liksom med Arctic Sea för ett tag sedan sker rapporteringen väldigt sent och med urvattnat innehåll.

Så, varför inte göra något själv? Europakommissionen presenterar data från drygt 4 000 mätstationer för strålning i runtom Europa i ett grafiskt gränssnitt. Om vi antar att de mystiska spikar (från ”puffarna”) som ses i dosratsnivå  från den 17 oktober och framåt är orsakade av jod-131 kan man ställa samman en mycket enkel spridningskarta.


Tid före och efter referenstid anges i timmar (röda prickar). Referenstidpunkt valdes godtyckligt då dosraten spikade i Norge. Vid vissa stationer kunde ingen ökad dosrat noteras (cerisa prickar). Från England är mätresultaten för grova för att kunna användas i sammanställningen (svarta prickar).

Man ser tydligt att orsaken till den förhöjda dosraten drar in över Nordsjön från nordväst på sin väg mot Danmark. Därefter sprids plymen ut över norra Europa, Sverige och Finland. Varifrån radioaktiviteten härstammar, innan den når land, är inte möjligt att bestämma exakt utifrån dessa data. För detta krävs information om vindriktningen nordväst om Storbritannien under aktuella dagar. Att Polen skulle har rätt i sina misstankar om att strålningen kan komma från Pakistan är dock mindre troligt. På Irland ses svaga spikar ett halvt dygn innan vald ref.tidpunkt i Norge. Om detta beror av mätfel eller ej, eller något annat, är svårt att avgöra. Detta skulle kunna peka på att en ubåt ventilerat en mindre mängd radioaktiva gaser innan ett eventuellt större utsläpp skedde närmare Norge.

Troligt är att händelsen har militär koppling. Detta pga den kompakta tystnaden samt att inte ens IAEA kunnat förklara vilken källa utsläppen har. Kanske rör det sig enligt spekulationerna ovan om en atomubåt som fått problem norr om Skottland, eller ett sjukhus som av misstag släppt ut lite av sina radioisotoper, eller något annat. Orsakerna är dock lätträknade till art och antal.

Spridningskartan bygger enbart på den första aktivitetsspiken som drog in över land och som kunde detekteras. Sedan den 17 oktober har ytterligare puffar med luftburen aktivitet spridits över Europa. Att sammanställa även dessa data skulle kunna ge ytterligare information om bakomliggande orsak till de förhöjda jod-131-nivåerna i Europa.

Fler som inte vet vad det handlar om: El-forumet, Expressen, Debatthuset, AB, SvD, DN, Reuters.

Annonser

Read Full Post »

I sann demokratisk anda röstades, ett enligt många odemokratiskt parti, in i den svenska Riksdagen. Sverigedemokraternas politik bars fram av 5,75 % av de röstande  i 2010 års val.

Protesterna mot SD:s framgångar lät sig inte vänta. I Göteborg, Stockholm och Malmö samlades mången för att visa sin avsky.

De etablerade partierna har ännu inte bestämt sig för hur de ska samarbeta i syfte att manövrera ut SD:s vågmästarroll. Jimmie Åkesson hävdar å sitt partis vägnar att övriga riksdagspartier agerar högst odemokratiskt. Det återstår att se om de etablerade partiernas agerande kommer att vara kontraproduktivt eller inte för utgången av framtida val. Jag har mina aningar.

Med minsta möjliga marginal missar Alliansen de två mandat som krävs för egen majoritet i Riksdagen. Och såhär i efterhand anser sig 8 % av Aftonbladets läsare vara ångerfulla för hur de röstade. Kanske lite väl sent, naivt eller ogenomtänkt – det var trots allt upplagt för en valrysare sedan flera veckor tillbaka, och då inte mellan Alliansen och de RödGröna.

Hursomhelst. Utanför Riksdagshuset fångades följande bild – en bild jag låter symbolisera de många och ofta starka känslor som valet rört upp i vårt avlånga land.

Mer i media: DN, DN, SvD, SvD

Read Full Post »

Vi tänker på alla SAAB-anställda, SAAB:s underleverantörer och alla de familjer som tyvärr kommer att drabbas mycket hårt, bara dagar innan årets största helg.

Den sista satsningarna från Koenigsegg och Spyker höll inte hela hela vägen i mål.

Mer i media: DN, DN, SvD, SvD, AB

Read Full Post »

Idag rapporteras om att en tredje person avlidit efter vaccinering mot svininfluensan. Därmed har vaccinet skördat fler svenskars liv än själva virususet som många vill skydda sig mot.

Read Full Post »

Efter vardera en sändningsdag från friidrotts-VM är det bara att lyfta på hatten för SVT. Tyvärr kommer TV4 inte ens i närheten avseende kvalitén i kommentarer, analyser samt den generella omtanken om tittarna. SVT är bättre på allt. SVT sprider sportkänsla. Lennart Juhlin på TV4 är dock riktigt bra.

Exempel: Mitt under damernas försök på 100 m bryter TV4 för reklam och nyheter…va?! Kommer sändningen vara åter innan Bolt skall löpa sin semifinal 10 minuter senare…ingen vet? Irriterande. På nätet borde väl TV4 sända tävlingarna uran avbrott?  Letar. Men icke, nätet speglar endast TV-utsändningen. För att följa TV4:s splittrade direktsändningar krävs att man då och då  kompletterar med följande sida.

SVT:s sändningar, i synnerhet de på nätet inklusive bakgrundsmaterial från TV-sporten på SVT-play är sjukt bra. Se gärna Jonas Karlssons reportage från Jamaica, Australien och Etiopien.

Mer om friidrotts-VM: SVT, DN, SvD

Read Full Post »

Följande inslag har ett par månader på nacken, men är lika underhållande trots detta. Det är Stephen Colbert och hans show ”Colbert Nation” som i somras sände från krigets Irak.

Read Full Post »

Det maltesisktflaggade fartyget Arctic Sea gäckar just nu sin omvärld.

Den 22 juli avseglade hon från Jakobstad i Finland mot Algeriet med timmer i lasten. Seglatsen till Jakobstad utgick från Kaliningrad i Ryssland.

I media fick vi reda på att fartyget  hade ”kapats” mellan Öland och Gotland den 30 juli – en vecka efter kapningen hade ägt rum och en dag efter det att kontakten med fartyget hade upphört, se bilden nedan som visar AIS-loggen för Arctic Sea under perioden 17 till 29 juli (klicka på den för att göra den större).

Arctic Sea AIS

Efter ytterligare drygt en vecka, den 9 augusti, rapporterar media om att fartyget är försvunnet, och att lasten kan ha varit värdefull.

Saker som förbryllar:

  1. Att ett fartyg kapas och genomsöks på svenskt vatten.
  2. En professionellt genomförd bordning i mörker, utförd av vem?
  3. Att fartyget trots kapningen fortsätter sin resa mot Algeriet.
  4. Att fartyget försvinner då det passerat Engelska kanalen.
  5. Att media inte har något vettigt att rapportera om händelsen. Lastfartyg transporterar normalt sett värdefulla varor från A till B – att timmer för 13 miljoner skulle vara något sensationellt är strunt.
  6. Att polisen, eller andra inblandade myndigheter, är knäpptysta.
  7. Mellan Öland och Gotland gör Arctic Sea en stor 360° sväng under ett antal timmar enligt loggen.
  8. Att det skulle stått ”POLIS” på RIB-båten. Nationella insatsstyrkan har en RIB-båt som rymmer 14 personer, men den är inte uppmärkt med ”POLIS”.

I media: DN, DN, SvD

Read Full Post »

Older Posts »