Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Veckans nukleära fråga’ Category

Nordkorea uppges ha sprängt sin andra kärnladdning. En fissionsladdning tillverkas normalt av uran-235 eller av plutonium-239. På grund av ett flertal aspekter är det inte helt enkelt att tillverka ett kärnvapen.

Att ta fram en tillräcklig mängd uran till en bomb är besvärligt – men att detonera den är relativt enkelt.

Att ta fram tillräckligt med plutonium till en bomb är relativt lätt – men att detonera den är svårt.

Med kännedom om vilka olika kärntekniska anläggningar som finns i Nordkorea kan man uppskatta vilken bombtyp Nordkorea producerar.

Fråga:

Vilken typ av fissionsladdning är det mest troligt att nordkoreanerna sprängde? Guldstjärna om ni kan förklara varför de tillverkar laddningar av just denna typ.

Mer om Nordkorea i media: SvD, DN, TIME

Annonser

Read Full Post »

Vi vet alla att en atomkärna är en väldigt liten tingest. Tidigare trodde man att den var odelbar. Idag vet vi bättre. Vi vet dessutom att atomkärnor har olika ”storlek”. Vissa består av endast en proton (väte) medan andra består av 92 protoner och 146 neutroner (uran-238). Uran-238 är den tyngsta naturligt förekommande atomkärnan på jorden.

Men hur liten är en uranatom? Och hur mycket energi frigörs i samband med att en atomkärna av uran-235 klyvs?

Fråga?

Ungefär hur många uranatomer måste klyvas för att en lampa på 100 Watt skall lysa? Dessutom, hur länge skulle denna lampa teoretiskt kunna lysa av den energi som frigörs av 1 gram uranbränsle i en kärnreaktor. Antag att 5% av uranet i bränslet klyvs.

En normalstor reaktor kan få 10 000 000 glödlampor på 100 W att lysa samtidigt.

För er som inte orkar räkna ges fem olika svarsalternativ nedan.

  1. 100 000 atomer per sekund respektive 33 000 000 år
  2. 10 000 000 atomer per sekund respektive  330 000 år
  3. 1 000 000 000 atomer per sekund respektive 3 300 år
  4. 100 000 000 000 atomer per sekund respektive 33 år
  5. 10 000 000 000 000 atomer per sekund respektive 0,33 år

Lycka till!

Read Full Post »

Veckans fråga är högst aktuell.

SKB kommer under försommaren att presentera sitt beslut om var slutförvaret för använt bränsle bör förläggas…

Fråga:

Vilken kommun väljer SKB: Forsmark eller Oskarshamn? (OBS – ingen guldstjärna denna gång)

Lycka till!

Read Full Post »

De flesta av oss har hört talas om formeln E=mc2. Formeln som i all sin enkelhet säger att massa och energi är olika sidor av samma mynt. Massa kan omvandlas till energi och vice versa.

Om vi väljer att använda denna formel på den svenska kärnkraften för att beräkna hur stor massa som varje år omvandlas till energi i reaktorerna, ja vad får vi då?

Fråga:

Ungefär hur mycket mindre väger det bränsle som laddades i de tio reaktorerna 2008 efter ett års drift? Den sammanlagda bränslevikten i de tio reaktorerna är ca 1 000 ton. Varje år byts drygt 200 ton ut.

För er som inte orkar räkna finns fem svarsalternativ att välja mellan:

  1. 1,3 kg
  2. 8,1 kg
  3. 43 kg
  4. 370 kg
  5. 2 900 kg

Lycka till!

Mer om kärnkraft: SvD, DN, NyTeknik, NyTeknik

Read Full Post »

Under påskafton tog jag en grymt bra bild som tyvärr misshandlades i Photoshop och som sedan sparades över originalfilen.

Kan ni detta till trots se vad bilden föreställer? Guldstjärna om ni vet var jag står och fotar.

vf2

Read Full Post »

Veckans fråga består av tre bilder med olika föremål porträtterade. Vad är detta för föremål? Om ni dessutom vet i vilket material föremålen är tillverkade blir det guldstjärna.

Den som först gissar rätt på alla tre bilder vinner tävlingen och äran detta medför!

Lycka till!

vf1

Read Full Post »