Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘cellulosa’

NyTeknik rapporterar på sin hemsida att oljebolaget BP satsar 90 miljoner kr på utveckling av etanol ur skogsråvaror (läs: cellulosa). Pengarna investeras i ett företag som byggt en pilotanläggning i Louisiana. Tanken är att enzymer skall bryta ned stärkelsemolekyler till socker som sedan jäses till etanol. NyTeknik skriver att denna metod inte är lika kontroversiell som etanolframställning från livsmedel.

Jag betvivlar detta…

Om tillverkningsmetoden visar sig vara acceptabel ur ett miljömässigt perspektiv så kvarstår det faktum att andra produkter som utnyttjar skogen som råvara kommer att utsättas för konkurrens. Vi vet redan hur etanolframställning ur livsmedel påverkar tillgången till mat, främst i underutvecklade länder. I vår del av världen, den industrialiserade, märker vi av detta främst genomkraftigt höjda priser på strategiska produkter i butikshyllorna. Etanolframställningen kan inte beskyllas som ensam bov i dramat. Andra faktorer i sammanhanget är bland annat råvaruspekulation.

Hursomhelst. Om denna metod nu slår igenom kommer priset på träråvaror med största sannolikhet att stiga kraftigt. Hur påverkar detta vårt samhälle? Det kommer oundvikligen leda till höjda kostnader för massaindustrin, som i sin tur leder till att ett par svenska massa- och pappersbruk får lov att bomma igen.

Cellulosabaserade fibermateriel (kartong, tidningspapper, toapapper mm) kommer att bli dyrare. Pelletspriset kommer att stiga, vedpriset och virkespriset likaså. Hustillverkare kommer inte att vara sena att utnyttja det faktum att trä blivit dyrare i sin argumentation för att ytterligare tillåtas ta ut ett högre pris för sina produkter. Den ständigt ökande konkurrensen om de återstående råvarorna leder i detta fall, liksom alltid, till höjda priser för oss konsumenter. Är detta inledningen till nästa inflationsspiral?

Efterfrågan på drivmedel är idag nästintill outsinlig, detta samtidigt som världens oljeproduktion knappast kan ökas ytterligare. Vi kan aldrig, oavsett hur mycket träd eler grödor vi odlar för energiproduktion, klara av att tillgodose de inhemska behoven av drivmedel. För att exemplifiera denna mängd energi kommer här extremfallet: För att ersätta hela Sveriges drivmedelsbehov (ca 100 TWh/år) genom avverkning av träd skulle nästan 80% av den årliga skogsavverkningen åtgå för detta ändamål. Endast 20% av skogsråvarorna skulle bli över till det som branschen och Sverige som nation livnär sig på, nämligen export.

Annonser

Read Full Post »