Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Energi’

I dagens debattartikel i SvD:s Brännpunkt 9/12-08 ger den brittiske klimat- och miljödebattören Mark Lynas sig på sveriges tre oppositionspartier, de Rödgröna. Han menar att det nu är hög tid att de vaknar upp ur 70-talsdimman och börja inse allvaret av de klimathot vi kan få möjlighet att syna i vitögat i framtiden.

Många intressanta kommentarer till artikeln indikerar hur det totalt kokar över för vissa så snart de hör ordet kärnkraft. Hjärnsmälta är ordet. Liksom alltid annars är okända och svårbegripliga ämnesområden ofta grogrund för skepticism och rädsla.

Ett fåtal yttre autonoma miljöer menar på fullt allvar att kärnkraften kan avvecklas till förmån för förnyelsebara alternativ såsom biobränslen och vindkraft. Kärnkraften är dock här för att stanna, utforskas och byggas ut. Detta är den bästa medicinen för ett säkrande av våra barns möjlighet att få leva ett någorlunda drägligt liv i framtiden.

Det är dags att inse att vår erfarenhet av 12 700 reaktorår i 32 länder – med bara två allvarliga olyckor, varav endast en med dödlig utgång och då för ett begränsat fåtal – talar ett tydligt språk. Genom utveckling av nya reaktorkoncept skulle vi i Sverige kunna utnyttja det redan använda kärnbränslet i många hundra år till, minimera det långlivade avfallet och säkerställa vårt lands konkurrenskraft.  Detta tycks andra länder redan förstått och mobiliserar därefter, medan det i landet lagom pågår en långsam förändring av det politiska klimatet. Industrin har redan insett vikten av detta och lobbar rejält i syfte att påverka våra politiker samt informera allmänheten [1] [2] [3].

Annonser

Read Full Post »

NyTeknik rapporterar på sin hemsida att oljebolaget BP satsar 90 miljoner kr på utveckling av etanol ur skogsråvaror (läs: cellulosa). Pengarna investeras i ett företag som byggt en pilotanläggning i Louisiana. Tanken är att enzymer skall bryta ned stärkelsemolekyler till socker som sedan jäses till etanol. NyTeknik skriver att denna metod inte är lika kontroversiell som etanolframställning från livsmedel.

Jag betvivlar detta…

Om tillverkningsmetoden visar sig vara acceptabel ur ett miljömässigt perspektiv så kvarstår det faktum att andra produkter som utnyttjar skogen som råvara kommer att utsättas för konkurrens. Vi vet redan hur etanolframställning ur livsmedel påverkar tillgången till mat, främst i underutvecklade länder. I vår del av världen, den industrialiserade, märker vi av detta främst genomkraftigt höjda priser på strategiska produkter i butikshyllorna. Etanolframställningen kan inte beskyllas som ensam bov i dramat. Andra faktorer i sammanhanget är bland annat råvaruspekulation.

Hursomhelst. Om denna metod nu slår igenom kommer priset på träråvaror med största sannolikhet att stiga kraftigt. Hur påverkar detta vårt samhälle? Det kommer oundvikligen leda till höjda kostnader för massaindustrin, som i sin tur leder till att ett par svenska massa- och pappersbruk får lov att bomma igen.

Cellulosabaserade fibermateriel (kartong, tidningspapper, toapapper mm) kommer att bli dyrare. Pelletspriset kommer att stiga, vedpriset och virkespriset likaså. Hustillverkare kommer inte att vara sena att utnyttja det faktum att trä blivit dyrare i sin argumentation för att ytterligare tillåtas ta ut ett högre pris för sina produkter. Den ständigt ökande konkurrensen om de återstående råvarorna leder i detta fall, liksom alltid, till höjda priser för oss konsumenter. Är detta inledningen till nästa inflationsspiral?

Efterfrågan på drivmedel är idag nästintill outsinlig, detta samtidigt som världens oljeproduktion knappast kan ökas ytterligare. Vi kan aldrig, oavsett hur mycket träd eler grödor vi odlar för energiproduktion, klara av att tillgodose de inhemska behoven av drivmedel. För att exemplifiera denna mängd energi kommer här extremfallet: För att ersätta hela Sveriges drivmedelsbehov (ca 100 TWh/år) genom avverkning av träd skulle nästan 80% av den årliga skogsavverkningen åtgå för detta ändamål. Endast 20% av skogsråvarorna skulle bli över till det som branschen och Sverige som nation livnär sig på, nämligen export.

Read Full Post »