Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gloalt klimat’

Som en motvikt till den pågående miljökonferensen i Poznan (Polen) publicerar ett amerikanskt senatsutskott en uppseendeväckande rapport. I rapporten kritiseras FN, IPCC och Al Gore för att på ett onyanserat sätt propagerat för koldioxid som den stora draken avseende temperaturförändringarna på jorden. Bakom rapporten står många klimatforskare tillika IPCC-dissidenter. 2007 var antalet kritiker 400, i år är de över 650 och antalet IPCC-antagonister ökar snabbt. Kritiken riktas främst mot sammanfattningen och de slutsatser som IPCC presenterade 2007 om det globala klimatet.

Intressant är att de 650 forskarna är 12 gånger fler än de som sammanfattade 2007 års klimatrapport. Tilläggas bör att IPCC:s slutsatser om det globala klimatet har en rätt betydelsefull läsarskara – alla världens politiska ledare och beslutsfattare – huga!

Läs mer här: epw.senate.gov

Ytterligare om EU:s klimatmål

Annonser

Read Full Post »

DN debatt 9/11-08 kritiserar ärkebiskop Anders Wejryd den svenska regeringen för kraftlös miljöpolitik. Svenskarna släpper ut 50% mer koldioxid än genomsnittet i världen.

Efter att ha informerats om detta fick 1.018 personer under augusti svara på frågan ”Hur många ton koldioxid tror du att vi släpper ut i Sverige räknat per invånare?”

Hälften av de tillfrågade trodde att svenskarna släpper ut lika mycket som det globala genomsnittet eller mindre. En fjärdedel av de svarande hade rätt, nämligen att svenskarna släpper ut 50 procent mer än det globala genomsnittet, det vill säga att vi använder omkring sex ton jämfört med snittets fyra ton. Endast en femtedel trodde att vi använder mer än vad vi gör.

Detta är en både laddad och mångfacetterad fråga som inte lätt benas ut här. Men jag skall försöka visa hur fel det kan bli om man likt Anders använder statistiska data på ett godtyckligt sätt.

I artikeln jämförs länders koldioxidutsläpp per person. Här ställer man således varje enskild person som ansvarig för koldioxidutsläppen. Man jämför dessutom med genomsnittet för världen: En värld där 80% av befolkningen tjänar mindre än 10 US dollar per dag och 50% tjänar under 2,5 US dollar per dag. I diagrammet nedan visas koldioxidutsläpp per land, och per person, enligt debattartikelns mantra (förstora genom att klicka på bilderna).

d3Man ser tydligt att Sverige inte befolkas av de värsta skurkarna i världen. Det var ju betryggande att se. Det finns faktiskt länder med långt mycket hemskare invånare som släpper ut många gånger mer koldioxid per person än du och jag.

Då koldioxidutsläpp starkt kopplar till en nations utvecklingsgrad ber jag att få presentera samma data på ett annat sätt. I diagrammet nedan jämförs utsläppen per person med BNP per person – ett långt mycket bättre sätt att visa hur hemska svenskarna är när det gäller koldioxidutsläpp i världen.

d2

Vid denna jämförelse ser svenskarna ut att vara rena föredömen för den övriga värden: Vi har det relativt bra ställt samtidigt som vi har väldigt låga koldioxidutsläpp. Vi ligger långt under genomsnittet. Och detta har vi vattenkraft och kärnkraft att tacka för.

Men, det vi sett hittills säger inte något om hur mycket vi som nation bidrar till de globala utsläppen av koldioxid. Det rör sig faktiskt om ett globalt ”problem”. Anders tycker vi skall lösa det globala problemet i Sverige. Titta på diagrammet nedan och besluta er sedan för hur mycket ni kan bidra med till minskade koldioxidutsläpp.

d11Alla 200+ länder finns inte med i diagrammet pga utrymmesbrist. Men det viktiga i diagrammet sker längst till vänster. Samtliga data avser 2004. För Kina har jag lagt in ytterligare information som visar deras ökande koldioxidutsläpp. Kinesernas koldioxidutsläpp ser ”per person” rätt bra ut – hälften av svenskens. Avseende hela landets utsläpp så har de nyligen gått om USA och leder nu den globala utsläppsligan. Detta kanske inte är så farligt? Nja, inte om man ser det ur ett statiskt perspektiv. Men det sker saker i Kina, de utvecklar sig mot den industrialiserade världen både avseende pengar och i utsläpp per person. Vi ser återigen sambandet mellan välstånd och utsläpp.

Problemet är att de är så förbaskat många, och att utvecklingen går så rasande fort. Som jag skrev i ett tidigare inlägg ”Sveriges klimatpolitik: Löjeväckande i ett globalt perspektiv” så spelar våra insatser i Sverige ingen roll globalt sett. De pengar vi använder för att minska våra redan låga utsläpp av koldioxid kan utnyttjas bättre om vi kanaliserar dem till utvecklingsländer.

Kina ökar sina koldioxidutsläpp med drygt sju Sverige per år. Övriga industrinationer ligger på i stort sett samma nivåer år efter år. Frågan man ställer sig är: Vad  tjänar vi på att plöja ned miljarder för att bygga vindkraftverk i Norrland, som ersättning för bl a vattenkraft, när Kina och snart även Indien blåser på i sin utveckling (jämför stapeln för Sverige med Kinas utveckling)?

I väst är vi relativt få personer som har det djävligt bra i jämförelse med övriga världen. Om vi i väst skall minska våra koldioxidutsläpp för att nya nationer är på frammarsch kommer detta att kosta. Vi kommer att få det sämre. Detta är ett pris som vi måste betala om koldioxidutsläppen skall minska. Detta är dock något som ingen vill betala för. Vi vill ju inte få det sämre! Det är väl inte bara jag som ser fram mot högre lön och billigare kapitalvaror – missförstå mig rätt!

Slutsats: Alla jordens invånare kan tyvärr inte få det lika bra som vi i västvärlden, för då räcker råvaror och utsläppsrätter inte till.

Read Full Post »