Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kärnbränsle’

De flesta av oss har hört talas om formeln E=mc2. Formeln som i all sin enkelhet säger att massa och energi är olika sidor av samma mynt. Massa kan omvandlas till energi och vice versa.

Om vi väljer att använda denna formel på den svenska kärnkraften för att beräkna hur stor massa som varje år omvandlas till energi i reaktorerna, ja vad får vi då?

Fråga:

Ungefär hur mycket mindre väger det bränsle som laddades i de tio reaktorerna 2008 efter ett års drift? Den sammanlagda bränslevikten i de tio reaktorerna är ca 1 000 ton. Varje år byts drygt 200 ton ut.

För er som inte orkar räkna finns fem svarsalternativ att välja mellan:

  1. 1,3 kg
  2. 8,1 kg
  3. 43 kg
  4. 370 kg
  5. 2 900 kg

Lycka till!

Mer om kärnkraft: SvD, DN, NyTeknik, NyTeknik

Annonser

Read Full Post »

Kärnbränsle

Efter förra veckans besök på CLAB (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle) är man fortfarande förbryllad över hur liten volym de 5 000 ton kärnbränsle som lagras där tar i anspråkett mindre antal inte alltför stora bassänger är allt som krävs. Från 1972 har vi nyttjat kärnkraftproducerad el i Sverige. Sedan 1985 och framåt har kärnkraftverken producerat nästan hälften av den el som förbrukats i Sverige. Och närapå allt detta bränsle finns att beskåda i CLAB.

En kub av solid urandioxid/kärnbränsle med vikten 5 000 ton är inte större än 8*8*8 m. Den volym som kärnbränsle får då det är förpackat i bränslestavar och bränslepatroner är naturligtvis långt mycket större. Men även denna volym är som sagt förbryllade liten.

Om en jämförbar mängd el istället producerats av kolkraftverk hade bränslet för detta vägt nära 700 miljoner ton – vilket motsvarar en kol-kub som är  775*775*775 m stor. Vid förbränning av denna kub skapas 70 miljoner ton tungmetallbemängd aska och 1 600 miljoner ton koldioxid.

Den intresserade kan boka sitt eget besök på CLAB och andra intressanta SKB-anläggningar här.

Read Full Post »