Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Klimathot’

HAX har återigen lagt upp en väldigt intressant film som väcker många frågor kring den alltmer infekterade klimatdebatten.

Några citat, fritt översatta:

Angående riktade anslag mot klimatforskning…

Om jag önskar genomföra en studie om ekorrarna i Sussex, efter 1990 (pga IPCC), så skulle jag självklart ansöka om medel på följande sätt: Studien syftar till att undersöka sambandet mellan ekorrarnas  insamling av föda och den globala uppvärmningen. För nämner jag inte global uppvärmning kanske jag inte beviljas forskningsanslag.

Apropå det att IPCC bortser från andra orsaker än koldioxid som drivkraft bakom den globala uppvärmningen…

Jag brukar förklara problemet genom följande analogi: Min bil fungerar inte speciellt bra.  Jag bortser därför från att undersöka motorn, som är jämförbar med solen. Jag bortser från att undersöka växellådan, som är jämförbar med vattenånga. Men jag väljer att undersöka en av hjulbultarna – så dålig är vetenskapen i klimatforskningen.

Annonser

Read Full Post »

Som en motvikt till den pågående miljökonferensen i Poznan (Polen) publicerar ett amerikanskt senatsutskott en uppseendeväckande rapport. I rapporten kritiseras FN, IPCC och Al Gore för att på ett onyanserat sätt propagerat för koldioxid som den stora draken avseende temperaturförändringarna på jorden. Bakom rapporten står många klimatforskare tillika IPCC-dissidenter. 2007 var antalet kritiker 400, i år är de över 650 och antalet IPCC-antagonister ökar snabbt. Kritiken riktas främst mot sammanfattningen och de slutsatser som IPCC presenterade 2007 om det globala klimatet.

Intressant är att de 650 forskarna är 12 gånger fler än de som sammanfattade 2007 års klimatrapport. Tilläggas bör att IPCC:s slutsatser om det globala klimatet har en rätt betydelsefull läsarskara – alla världens politiska ledare och beslutsfattare – huga!

Läs mer här: epw.senate.gov

Ytterligare om EU:s klimatmål

Read Full Post »

I dagens debattartikel i SvD:s Brännpunkt 9/12-08 ger den brittiske klimat- och miljödebattören Mark Lynas sig på sveriges tre oppositionspartier, de Rödgröna. Han menar att det nu är hög tid att de vaknar upp ur 70-talsdimman och börja inse allvaret av de klimathot vi kan få möjlighet att syna i vitögat i framtiden.

Många intressanta kommentarer till artikeln indikerar hur det totalt kokar över för vissa så snart de hör ordet kärnkraft. Hjärnsmälta är ordet. Liksom alltid annars är okända och svårbegripliga ämnesområden ofta grogrund för skepticism och rädsla.

Ett fåtal yttre autonoma miljöer menar på fullt allvar att kärnkraften kan avvecklas till förmån för förnyelsebara alternativ såsom biobränslen och vindkraft. Kärnkraften är dock här för att stanna, utforskas och byggas ut. Detta är den bästa medicinen för ett säkrande av våra barns möjlighet att få leva ett någorlunda drägligt liv i framtiden.

Det är dags att inse att vår erfarenhet av 12 700 reaktorår i 32 länder – med bara två allvarliga olyckor, varav endast en med dödlig utgång och då för ett begränsat fåtal – talar ett tydligt språk. Genom utveckling av nya reaktorkoncept skulle vi i Sverige kunna utnyttja det redan använda kärnbränslet i många hundra år till, minimera det långlivade avfallet och säkerställa vårt lands konkurrenskraft.  Detta tycks andra länder redan förstått och mobiliserar därefter, medan det i landet lagom pågår en långsam förändring av det politiska klimatet. Industrin har redan insett vikten av detta och lobbar rejält i syfte att påverka våra politiker samt informera allmänheten [1] [2] [3].

Read Full Post »

I dagens SvD 18/11-08 ser jag till min stora förtjusning ytterligare ett starkt kritiskt inlägg mot IPCC och deras koldioxidspöke. Lars Bern (IVA) ifrågasätter två av de mest grundläggande svagheterna i IPCC:s hypotes och drar slutsatsen att en fortsatt vandring längs den inslagna vägen leder allt närmare ruinens brant.

Read Full Post »