Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lågenergilampor’

Inom EU skall nu våra kära glödlampor fasas ut mellan 2009 och 2012. Lampor med följande effekt förbjuds: 100 W under 2009, 75 W under 2010, 60 W under 2011 och 25/40 W under 2012. Initialt kommer lågenergilampor och halogenlampor att ersätta. Andra varianter av ljuskällor, bl a LED, kommer troligtvis bli mer vanliga i framtiden då tekniken nått mogen ålder. Detta upplysande EU-initiativ uppskattas årligen minska koldioxidutsläppen med 15 miljoner ton. Bra, eller hur!

Utöver detta har vår regering beslutat om ett förbud mot användning av grundämnet kvicksilver från 1 juni 2009. Inom industrin gäller förbudet från 2013, undantag kan dock medges. Tanken är dock att all kvicksilveranvändning skall vara helt borta på lite längre sikt. Ännu bättre, eller hur!

Och så några reflektioner om dessa vi-står-upp-för-miljön beslut. Utsiktsplatsen kommer som alltid, och så även här, att vända ut och in på viss argumentation.

I Sverige kommer utfasningen av glödlampor inte att påverka miljön i någon som helst positivt riktning.

Nästan all elproduktion i Sverige, eller 90%, sker som vi alla vet med vattenkraft och kärnkraft – de två former av kraftproduktion som har absolut lägst utsläpp av koldioxid per kilowattimme. I Europa, som till stor del hämtar sin energi ur kol, kan lågenergilampan dock bidra till både minskade koldioxid- och kvicksilverutsläpp, men inte här. Kvicksilverutsläpp från ett kolkraftverk på kontinenten kan tillåtas minska med mellan 30 och 70% tack vare energilampans lägre energiförbrukning – men då krävs att lampan inte går sönder, se nedan, och att den minskade elförbrukningen innebär att just ett (eller flera) kolkraftverk stängs – annars ger övergången till lågenergilampor ingen som helst positiv inverkan för miljön. Men då kolkraft är billigt kommer troligtvis något annat kraftslag att få stryka på foten. Och för att motverka detta scenario höjer säkert EU priset på utsläppsrätter, så att vi miljövänliga svenskar återigen drabbas av ytterligare fördyrad el från våra, nära koldioxidfria, kärnkraftverk och vattenkraftdammar – missförstå mig rätt!

I Sverige används glödlampor för inomhusbelysning främst under den mörka och kalla delen av året. Glödlampan bidrar då även med en hel del värme. I stort sett all den elektricitet som en glödlampa gör åt omvandlas till nyttig värme (i teorin 100% – då energi är något oförstörbart). Från en lampa på 100 W får du nästan 100 W värme som din värmepanna slipper förse huset med. Förbudet mot glödlampor är egentligen mer lämpligt att införa för södra Europas hushåll där lampor i större utsträckning utnyttjas enbart för ljuset skull, och där en ytterligare värmetillförsel ofta ses som ett otyg. Men som med allt annat kommer undantag att göras, vissa glödlampor blir fortsatt tillåtna i framtiden bl a lampor för din ugn och lampor för utomhusbruk – ställen som verkligen är i behov av glödlampans stora värmetillförsel – borde det inte vara tvärt om?

Vad som är mindre angenämt med lågenergilampor är att de innehåller upp till 5 mg kvicksilver. Kvicksilverinnehållet gör att lågenergilampor klassas som miljöfarligt avfall och därför måste lämnas in på en miljöstation då de tjänat ut. Inom EU uppskattar man att endast 20% av lågenergilamporna lämnas in på behörigt vis. Övriga 80% slängs i soporna och hamnar slutligen på soptippen där de krossas och bidrar till ökade kvicksilverutsläpp i naturen. I samband med övergången till lågenergilampor skall dock informationen till användaren bli bättre. Alla lampor måste återvinnas, annars faller EU:s beslut på sin egen orimlighet – i synnerhet för oss i Sverige.

Ytterligare en nackdel med lågenergilampor är att det tar 3 minuter innan de når sin maximala ljusstyrka. Lågenergilampan bör dessutom vara tänd i minst 15 minuter. En kortare användningstid kan minska lampans livslängd med upp till 85% och blir då likvärdig med en glödlampa – fast med ett betydligt högre inköpspris.

Det största, och kanske minst kända, problemet uppstår då en lampa går sönder (spricker) inomhus. Om detta inträffar kan du få en 5 mg kvicksilverkontamination i hemmet; gränsvärdet för luft i yrkesmiljö (8 timmars exponering) är 0,03 mg per kubikmeter. I hemmet bör gränsvärdet vara betydligt lägre än så. Om olyckan är framme då lampan är varm måste man lämna huset omedelbart och vädra rummet rejält – rummet kan behöva saneras, och det är dyrt. Om lampan går sönder när den är kall kan man torka upp kvicksilvret med en blöt trasa. Kvicksilver förångas lätt, och långvarig exponering kan leda till neurologiska skador.

Det svenska kvicksilverförbudet och införandet av lågenergilampor ser på papperet ut att vara något av det mest ologiska som drabbat Sverige. Skall lågenergilamporna också förbjudas efter 1 juni 2009? Be aware dear old Thermometer: You’re endangered! Nja, vi hade en rätt inkompetent ledning även på 90-talet som en dag och på fullt allvar ville förbjuda alla klorinnehållande föreningar – bordssalt var då på vippen att bli en smuggelvara. Jag tror nog att detta mer var resultatet av en oinsatt ministers felsägning i den stundtals heta debatten om klorerade kolväten och pappersblekning.

Andra bloggar om detta: Fritänk TEM

I gammelmedia: DN, DN och SvD

Annonser

Read Full Post »