Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘RInghals’

De svenska kärnkraftverken måste betala en så kallad effektskatt till staten. Effektskatten infördes på 70-talet för vattenkraft och kärnkraft för att underlätta omsvängningen bort från det tidigare oljeberoendet. Då skatten ansågs vara konkurrensmässigt hämmande togs den bort, tja…endast för vattenkraft. För kärnkraft är den fortfarande kvar och innebär idag en betydande utgift för ägarna till kraftverken, och i slutänden för oss elkunder.

Nedan visas kostnadsfördelningen för Ringhals 2008. Effektskatten, som endast drabbar kärnkraft och endast i Sverige, ökar Ringhals kostnader med nära 50%. Vilket annat miljövänligt energialternativ, förutom vattenkraft, skulle tåla denna straffskatt. Årligen betalar samtliga reaktorägare 4 miljarder kronor extra till staten för den energi som skulle kunna utvinnas i en reaktor. I verkligheten når energiproduktionen upp till 80-90% av denna nivå.

Ringhals

Källa: Ringhals årsredovisning 2008

Mer om kärnkraft i media: DN, SvD

Annonser

Read Full Post »

De pågående moderniseringsarbetena vid de svenska kärnkraftverken kommer medföra ökad säkerhet, ökad livsängd och ökad energiproduktion.

Idag har reaktorerna en installerad elektrisk effekt som uppgår till 9 200 MW. Under ett normalår producerar reaktorerna elektricitet motsvarande 65 TWh, vilket ger en tillgänglighet på 81%. En siffra som kan och kommer att höjas framöver. De finska reaktorerna har en tillgänglighet över 90%. Den största orsaken till att man inte kan nå 100% tillgänglighet är att reaktorerna årligen stängs av under flera veckor för underhåll och bränslebyte. Driftstörningar samt nedreglering pga vattenöverskott i Norrland bidrar till ytterligare sänkt tillgänglighet.

Den svenska vindkraften har en genomsnittlig tillgänglighet motsvarande ca 20% av den installerade effekten.

Då de 12 svenska reaktorerna togs i drift under 70- och 80-talet hade de en effekt på 9 570 MW. Under 80- och 90-talet uppgraderades många reaktorer och den elektriska effekten höjdes med 5-10%. När Barsebäck stängde sina reaktorer 1999 och 2005 minskade den installerade effekten med 1 230 MW.

Vad pågår vid kraftverken idag och händer under den närmaste framtiden?

  • Oskarshamn 3 uppgraderas just nu från 1 197 MW till 1 450 MW.
  • Oskarshamn 2 planerar att öka effekten från 620 MW till 840 MW
  • Ringhals 1 har ökat effekten från 840 MW till 855 MW.
  • Ringhals 3 har ökat effekten från 1 000 MW till 1 045 MW.
  • Ringhals 4 planerar att höja effekten från 935 MW till 1 165MW.
  • Forsmark 1 planerar att höja effekten från 980 MW till 1 100 MW.
  • Forsmark 2 planerar att höja effekten från 990 MW till 1 100 MW.
  • Forsmark 3 planerar att höja effekten från 1 190 MW till 1 350 MW.

Inom loppet av ett antal år höjs den installerade elektriska effekten från 9 200 MW till 10 300 MW. Som ett resultat av dessa effekthöjningar kommer de tio reaktorerna producera mer elektricitet än då Barsebäck 1 och 2 fortfarande var i drift.

I teorin kommer detta rädda Sverige från exempelvis 1 800 st vindkraftverk av den allra största modellen (á 3 MW), vilket i sin tur räddar 250-500 kvadratkilometer känslig natur från nedskräpning.

Alternativt…

Undviker vi import av elektricitet från kolkraftverk och sparar genom detta 3 000 000 ton kol årligen – som vid förbränning ger upphov till 7 000 000 ton koldioxid, 200 000 ton svaveldioxid och 200 000 ton flygaska.

Vi är fan bäst, och blir bara bättre med åren…

Medialänkar till mer om detta: SvD, DN

Read Full Post »