Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Världsekonomi’ Category

Den amerikanska senaten röstade i veckan ja till försvarsdepartementets (DoD) förslag om att stoppa produktionen av världens mest avancerade jakt-/attackflygplan F-22. Projektet, som är en kvarleva från det kalla kriget, har fördyrats åtskilligt genom åren. Antalet beställda plan har minskat från 750 stycken till de 187 som hittills tillverkats, eller är under tillverkning. F-22 kräver 30 timmars underhåll för varje flygtimme. Frågan man ställer sig är hur mycket billigare F-35 blir att underhålla med tanke på all teknologi och stealth-egenskaper som kräver mycket av dess ägare.

Många ser en stor risk med att utvecklingen av F-35 (Norges JAS-dödare) drabbas negativt om F-22-programmet inte stoppas i tid.

För att DoD:s förslag skall vinna laga kraft krävs att även representanthuset är med på noterna. Representanthuset har dock med medel för F-22 i 2010 års försvarsbudget. Obama låter meddela att han ämnar utnyttja sin vetorätt om F-22-programmet inte stoppas i kongressen.

Mer om detta: Reuters

Annonser

Read Full Post »

Sven Britton skriver ett inlägg i SvD som säkerligen kommer att ge en eller annan människa en tankeställare. Andra jublar säkerligen över att någon i media, och med en lärd mans röst, äntligen förklarar de olika riskerna med massvaccinering.

En sammanfattning av Svens inlägg:

  • Ingen vet ännu hur väl det nya vaccinet biter på svininfluensaviruset – kastar vi pengarna i sjön?
  • Ingen vet ännu hur stora eller omfattande biverkningar vaccinet ger – vågar vi chansa?
  • Läkemedelsföretaget som tillverkar vaccinet och andra aktörer kommer hursomhelst att sko sig på den uppseglande influensahysterin.
  • Pga av massproduktionen av det nya vaccinet kommer vaccin mot den mer dödliga årliga influensan inte att tillverkas i lika stor omfattning. Ett normalår dör 500 000 personer i världen av influensan. Gör man sig en björntjänst av stora proportioner genom dessa beslut?

Read Full Post »

Peter ”Dr Doom” Schiff gästade Jon Stewart i veckan. De pratade ekonomi.

USA är, om Peter har rätt, riktigt illa ute.

[Klicka här så får ni se själva…]

Read Full Post »

Nedan följer tre intressanta intervjuer som alla har anknytning till den ekonomiska kris vi nu upplever.

Först: Professor Elizabeth Warren är tillsatt att genomlysa hur delar det amerikanska stimulanspaketet används. Det är en mycket oroande att höra hur begränsad kontroll USA har över skattebetalarnas miljarder samt hur det fifflats och fifflas i syfte att begränsa regleringen av finansmarknaden. Det blir bara fel fel fel.

Här finner ni länkar till [del 1] och [del 2] från The Daily Show.

Sedan: Talman Nancy Pelosi om hennes arbete i kongressen. Vid ett par tillfällen i intervjun lyser det igenom hur illa ställt det är med den amerikanska ekonomin. Kinerserna bestämmer snart över USA, eller?

[Här finner ni rörliga bilder från hennes besök hos Jon Stewart och The Daily Show]

Slutligen: I ett program från PBS (den amerikanska motsvarigheten till SVT) intervjuas William Black om orsakerna bakom den ekonomiska krisen. Girighet, lögner och manipulation ser ut att vara frö och bränsle till det mesta som händer just nu enligt Black. Mycket underhållande men framförallt djupt skrämmande!

Mer på Utsiktsplatsen: [Länk], [Länk]

Mer i media: DN, SvD, DN

Read Full Post »

Om det inte vore nog med de mindre ljusa ekonomiska utsikterna rapporterar nu den amerikanska rymdstyrelsen NASA om följande:

  • Solaktiviteten, som borde skjutit i höjden med solcykel 24, fortsätter att minska och är nu den lägsta på nästan 100 år.
  • Styrkan på solvinden har sjunkit med 20% sedan 1990 och är nu svagare än på 50 år. Solvinden motar bland annat bort kosmisk strålning från jorden. Enligt vissa forskare kan ökad kosmisk strålning ha ett samband med ökad molnbildning och sjunkande temperatur på jorden. Sedan 2003 har den globala temperaturen sjunkit.
  • Solstrålningen har sedan 1996 minskat med 6% i det ultravioletta våglängdsspektrumet.
  • Solens emission av elektromagnetisk strålning i form av radiovågor är den lägsta sedan mätningarna inleddes på 50-talet.

För alla er som längtar efter norrsken, på mer sydliga breddgrader, får hålla er till tåls till den 24:e solcykeln slutligen tar beslut om att hoppa igång. Enligt alla beräkningar skulle detta redan ha skett – troligt är att detta sker inom kort. Liksom uppskattningar av framtiden i det makroekonomiska systemet  kan ingen veta detta med med säkerhet. Jag hyser dock större förhoppningar om att tillväxten av nästa solcykel blir mer framträdande än den ekonomiska motsvarigheten.

Mer om det ekonomiska: SvD, DN och ”Money as Debt” – en film som alla bör se för att förstå grunderna i vårt ekonomiska system för att inse hur djup den pågående ekonomiska krisen kan bli – se nedan.

Read Full Post »

I dagens SvD står att läsa:

Högskoleingenjör, biomedicinsk analytiker, förskollärare och tandläkare är smarta yrkesval för den som börjar plugga till hösten. Men för ekonomer och konstnärer ser det betydligt värre ut…

Det är statliga Högskoleverket som siar om yrken inom vilka det kommer att vara brist på utbildad personal framöver.

Utsiktsplatsen iträder sig därför, dagen till ära, rollen som syo-konsulent och tipsar här om en bättre, roligare och mer välbetald bransch jämfört med de som nämns ovan – en bransch som har en av de ljusaste framtidsutsikterna. Kärnkraftbranschen. Inom branschen talar vi om att den generation som var med och byggde upp kärnkraften kommer att gå i pension framöver. Det kommer att finnas luckor att fylla!

Så till alla barn, ungdomar och gymnasister: Välj Chalmers, KTH:s eller Uppsala universitets utbildningar inom det kärntekniska området. Om ni gör detta kommer ni vara garanterade omedelbar anställning från och med idag och minst 30 år framåt i tiden. Kärnkraftsbranschen är dessutom starkt konjunkturokänslig, vilket är bra i tider som dessa.

Och en sak till… lycka till med studierna. En vacker dag kanske vi anställer just dig.

Mer i Media: DN


Read Full Post »

Det säger Peter Schiff, eller ”Dr Doom”, som länge förutsåg den ekonomiska kris USA och världen nu befinner sig i. Han menar att USA kommer att gå bankrutt. Rick Falkvinge skrev om detta redan för ett år sedan i inlägget ”Why the US is Collapsing”. Här på Utsiktsplatsen finns ytterligare om potentiella framtida problem [1] och [2].

Nedan följer en intressant intervju med Schiff där många aspekter kring orsak och verkan av den kommande kollapsen beskrivs. Kusligt värre.

Det är intressant är höra Schiff beskriva den amerikanska (även andra) regeringens stimulansåtgärder som något ytterligare förvärrande av en redan katastrofal situation. Han menar att den pågående recessionen ÄR lösningen till den finansiella verklighet vi nu befinner oss i – och att systemet mår bäst av att låta den ekonomiska nedgången ha sin gilla gång. Han anser att marknaden under alltför lång tid styrts för hårt i syfte att hålla ekonomin i schack. Denna stimuli har inneburit att glastornet kunnat växa sig alltför högt – och att kraschen, som ställer allt någorlunda rätt igen – är den enda och oundvikliga vägen ut.

Han ser ett framtida USA med skyhög ränta, enorm inflation och en dollarkurs som får leksakspengar att framstå som dyra.

USA:s problem genomsyrar landet mer än man vågar tro. Landet där 50 miljoner saknar sjukförsäkring, och antalet stiger snabbt i samband med massuppsägningarna i krisens spår. Landet som inte satsar någonting på sin söndervittrande infrastruktur – vägar, vattenledningar och gasledningar är på väg att rämna. Den satsning som dock görs innebär ofta att farliga vägar och broar stängs. Landet som inte satsar på utbildning. Landet som inte satsar på allmän sjukvård. Landet som i allmänhet kräver att skatterna skall sänkas ytterligare. Detta är en ekvation som inte går ihop.

Mer om krisen: SvD, NyTeknik, E24

Read Full Post »

Older Posts »