Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘USA’ Category

Den amerikanska senaten röstade i veckan ja till försvarsdepartementets (DoD) förslag om att stoppa produktionen av världens mest avancerade jakt-/attackflygplan F-22. Projektet, som är en kvarleva från det kalla kriget, har fördyrats åtskilligt genom åren. Antalet beställda plan har minskat från 750 stycken till de 187 som hittills tillverkats, eller är under tillverkning. F-22 kräver 30 timmars underhåll för varje flygtimme. Frågan man ställer sig är hur mycket billigare F-35 blir att underhålla med tanke på all teknologi och stealth-egenskaper som kräver mycket av dess ägare.

Många ser en stor risk med att utvecklingen av F-35 (Norges JAS-dödare) drabbas negativt om F-22-programmet inte stoppas i tid.

För att DoD:s förslag skall vinna laga kraft krävs att även representanthuset är med på noterna. Representanthuset har dock med medel för F-22 i 2010 års försvarsbudget. Obama låter meddela att han ämnar utnyttja sin vetorätt om F-22-programmet inte stoppas i kongressen.

Mer om detta: Reuters

Annonser

Read Full Post »

Peter ”Dr Doom” Schiff gästade Jon Stewart i veckan. De pratade ekonomi.

USA är, om Peter har rätt, riktigt illa ute.

[Klicka här så får ni se själva…]

Read Full Post »

Nedan följer tre intressanta intervjuer som alla har anknytning till den ekonomiska kris vi nu upplever.

Först: Professor Elizabeth Warren är tillsatt att genomlysa hur delar det amerikanska stimulanspaketet används. Det är en mycket oroande att höra hur begränsad kontroll USA har över skattebetalarnas miljarder samt hur det fifflats och fifflas i syfte att begränsa regleringen av finansmarknaden. Det blir bara fel fel fel.

Här finner ni länkar till [del 1] och [del 2] från The Daily Show.

Sedan: Talman Nancy Pelosi om hennes arbete i kongressen. Vid ett par tillfällen i intervjun lyser det igenom hur illa ställt det är med den amerikanska ekonomin. Kinerserna bestämmer snart över USA, eller?

[Här finner ni rörliga bilder från hennes besök hos Jon Stewart och The Daily Show]

Slutligen: I ett program från PBS (den amerikanska motsvarigheten till SVT) intervjuas William Black om orsakerna bakom den ekonomiska krisen. Girighet, lögner och manipulation ser ut att vara frö och bränsle till det mesta som händer just nu enligt Black. Mycket underhållande men framförallt djupt skrämmande!

Mer på Utsiktsplatsen: [Länk], [Länk]

Mer i media: DN, SvD, DN

Read Full Post »

1. En reporter från Daily Show besöker CERN och Large Hadron Collider för att ta reda på hur farlig maskinen egentligen är – LÄNK.

I samband med att deklarationerna skulle lämnas in i USA uppmuntrade FOX NEWS i ”hemlighetet” protester mot skattehöjningar, sk ”TEA parties” (Taxed Enough Already). Namnvalet var noga valt för att få republikaner att dra paralleller till Boston Tea Party och upproret mot den engelska kolonialmakten. Detta ämne togs upp flitigt i humorprogram som bl a Daily Show. Att konservativa gjorde ”uppror”, likt vänstermänniskor, ansågs vara förvirrande och lustigt. Som en kugge i FOX NEWS propagandamaskineri hotades gemene republikan att landet snabbt var på väg att bli lika socialistiskt som Sverige, se tidigare inlägg.

2. The Daily Show besöker här ett sk ”TEA party” med protester mot tyrannen Obama. De skickar en engelsk reporter som mer än gärna upplyser de oupplysta republikanerna om vad engelskt tyrranneri och Bostorn TEA Party egentligen innebar då det begav sig – LÄNK.

Som alltid – urkul och fräckt!

Read Full Post »

I USA bjuds man ofta på ett gott skratt. Att detta land är strikt religiöst vet alla – men hur i helskotta är det tänkt att man skall tolka budskapet på toastolen nedan?

Det är hotellet The New Yorker som valt att installera dessa toalettstolar i sina badrum.

img_1050_wp

Read Full Post »

Lustigheter från USA

Senaste veckans skörd från Daily Show med Jon Stewart:

”Stockholm Syndrome”

Fungerar inte länken klicka här för del 1 och här för del 2.

Sh#t that’s never gonna happen – om den amerikanska rädslan för överförmynderi (öppnas i nytt fönster)

Read Full Post »

Idag är det exakt 30 år sedan olyckan i Three Mile Islands andra reaktor i Harrisburg inträffade. På grund av felaktigt handhavande kokade reaktorn torr varpå resteffekten i den avstängda reaktorn hettade upp bränslet så att delar av härden smälte.

Många vill använda olyckan som argument för att peka på kärnkraft som en dålig källa till energi, och inget som vi skall befatta oss med. Kärnkraften anses helt enkelt vara för farlig. Miljoner sägs kunna dö i samband med reaktorolyckor. Är det verkligen så?

En härdsmälta är en av de mer allvarliga konsekvenserna efter en olycka på ett kärnkraftverk. Om man ser till hur en härdsmälta påverkar själva reaktorn är det definitivt så – den blir obrukbar. Olyckor likt den i Harrisburg är naturligtvis inte bra då de ger kärnkraft ett oförtjänt dåligt rykte, orsakar kraftunderskott, masshysteri mm. Det är viktigt att ha insikt om att då olyckor likt den i Harrisburg kan inträffa (trots låg sannolikhet – det har hänt denna enda gång i en västerländsk reaktor) får konsekvenserna av händelsen inte lov att påverka omgivningen negativt. Och just detta är olyckan i Harrisburg ett mycket bra exempel på. Avsedda säkerhetsanordningar fungerade och i stort sett all aktivitet hölls kvar inne i reaktorinneslutningen. Ingen människa dog eller ens skadades av konsekvenserna av denna olycka. Många människor mådde säkert mindre bra – ingen tvekan om detta –  på grund av stess m m, men inte av strålning. Kärnkraften stigmatiserades. Sverige folkomröstade.

År 1991 avslutades uppröjningsarbetet i den skadade reaktorn. Systerreaktorn TMI-1 bidrar fortfarande med att leverera grön el till det amerikanska samhället. Bägge reaktorerna kommer att rivas i samband med att TMI-1 tjänat ut.

En av de många positiva aspekterna av olyckan är att den medfört att dagens kärnkraft är ytterligare mer säker tack vare förändrat synsätt på frågor om människa, teknik och organisation.

Mer i media: SvD, DN, Aftonbladet, NyTeknik

Read Full Post »

Older Posts »