Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2008

Rätt mycket av det som avhandlas i bloggosfären och till viss del i gammelmedia just nu handlar om regeringens förslag om privatisering av polismyndigheten och dess befogenheter. Företag inom film- och musikbranschen avvaktar grönt ljus för att via domstol kunna begära ut personuppgifter på hyresgästerna av specifika ip-adresser.  Den mest utnyttjade metoden som dessa branschföretag utnyttjar i sin beviskedja är skärmdumpar.

För mig är detta helt oförståeligt. Som erfaren photoshoppare och med viss förkärlek för spjuveraktigt beteende vet jag att vissa bilder kan behöva tas med en stor nypa salt. Ni minns väl bilden på Kim Il Jong för någon vecka sedan – en bild som föranledde stor uppmärksamhet i media. Var vår ZuperKim verkligen digitalt inklippt i gruppfotot eller ej?

Att bara bevisa äktheten av en skärmdump borde leda till en rättsprocess i sig. Problematiken som är förknippad med denna typ av bevisning borde föranleda de svenska domstolarna att omedelbart och tydligt meddela att de inte kommer att acceptera skärmdumpar i framtiden.

Om domstolarna agerar i enlighet med ovanstående gör de sig en stor tjänst inför eventuellt kommande rättsprocesser. Om bevisföringen i det första steget är vag, dvs att den består av en ip-adress, återstår för målsägaren att bevisa vem som genomförde brottet mot upphovsrättslagen: Var det ägaren till internetabonnemanget, dennes granne, syster på besök, dotter eller fru som utförde brottet? Eller var det en listig kille från Flen som sett till att sina förehavanden på internet dolts bakom en fejkad ip-adress? För man kan väl inte döma en specifik ip-adress till att betala böter?

Hursomhelst. Jag tror att merparten av er inte känner till att Helmut Kohl genomförde ett sverigebesök under den gångna veckan. Följande bild med Kohl och Reinfeldt togs inför onsdagens middag i stadshuset. Den forne CDU-ordföranden, tillika förbundskansler i Tyskland, låter hälsa att han uppskattade smörbollarna på regeringskansliet.

f_k

Som ni säkert anar är historien om Kohl och Reinfeldt påhittad – inte ens bilden är att lita på. Allt är bluff. Bilden ovan är bara ett montage av två bilder – en grymt bra bild (Foto: Andreas Lind) och denna (Foto: Valentin Nikolov). Det viktiga här är hursomhelst att visa hur lätt en bild kan fixas till på 15 minuter i Photoshop. Att fixa till en skärmdump, full med simpla siffror, i Photoshop kan enkelt leda till vad som helst. Skärmdumpar borde således inte accepteras som bevismaterial i en svensk domstol – i synnerhet inte i fall som inkräktar på den personliga integriteten! I Danmark accepteras inte längre ip-adresser som bevisföring i syfte att binda en specifik person till ett upphovsrättsbrott.

Upphovsrättslagen är i sig rätt intressant. Ni kan läsa mer om den HÄR (Rick Falkvinge), Här (Blogge) och Här (Oscar Swartz och Här (Blogge igen). Man köper sig en kraftigt begränsad äganderätt till en viss produkt/vara. Produkten kan finnas tryckt på papper, CD eller DVD m fl media.

Om jag, säg 1963, införskaffade singeln He’s a Rebel med The Crystals så har jag rättigheten att lyssna på/utnyttja skivan ett oändligt antal gånger för eget bruk. Detta är den rätt som jag betalt pengar för. Upphovsrättsinnehavaren och artisten har fått betalt. Men, om jag vid en flytt 1987 råkar tappa skivan så att den blir obrukbar…vad gäller då? Kan jag år 2008 ladda hem en mp3:a av denna låt utan att oroa mig för IFPI m fl? Bryter jag mot upphovsrättslagen? Jag har ju faktiskt redan betalat för min rätt att kunna utnyttja, lyssna eller på annat sätt befatta mig med verket, eller? Jag skall väl inte behöva betala en gång till? Eller är det detta branschen vill att jag skall göra? (Uppdat: Den alltid alerte Rick Falkvinge benar ut detta här)

Jag gör bedömningen att artister m fl inte bör liera sig med de stora drakarna i jakten på potentiella upphovsrättsbrottslingar. För det första kan det trots allt röra sig om ”icke-brott” som har begåtts. För det andra verkar skadeståndspengar från genomförda rättsprocesser inte komma artisterna till gagn. För det tredje innebär varje uttalande mot fildelning (då frågan egentligen avser IPRED) alienerande för artisten ifråga, se bara Jan Guillous uttalanden [1] [2].

Enligt Sydsvenskan anser bara 39% av de svenska artisterna att de förlorar på den illegala fildeningen. En klar majoritet av de tillfrågade anser dock att deras live-publik blivit större tack vare fildelningen. Den illegala fildeningens vara eller icke vara får aldrig sammanblandas med IPRED1. Visst skall upphovsmännen belönas för goda gärningar. Men det får inte ske till vilket pris som helst, i synnerhet inte genom rättsvidriga processer med efterföljande utpressning som resultat.

Annonser

Read Full Post »

Lars Bern ger inte upp i sin kritik mot politiskt korrekta klimatdebattörer. I söndagens Brännpunkt (SvD) ger han replik till diverse klimatlobbyister.

För den som vill bilda sig en egen uppfattning om de högst aktuella klimatförändringarna vill jag varmt rekommendera ett besök på följande hemsida [www.climate4you.com]. Det är professor Ole Humlum som här presenterar råa klimatdata på ett lättillgängligt sätt. Sidan är väldigt omfattande och innehåller det mesta som är värt att veta om temperaturer, istäcken, nederbörd osv.

På sidan debatteras inte klimatet – här talar klimatet sitt eget språk.

Sidan skapades för att överbrygga uppenbara kunskapsbrister om meteorologi och klimat i klimatdebatten.

Ett bra exempel på möjliga brister i tolkningen av det globala klimatet ges [här]. Om man tar hänsyn till den generella temperaturhöjningen som pågått sedan ”Den lilla istiden”, som gav vika runt 1900, går det inte att påvisa att de globala temperaturförändringarna avviker från det ”normala”. IPCC får sig även en känga för sitt sätt att presentera data. IPCC:s tvivelaktiga sätt att beräkna och anpassa klimatdata ledde till ett offentliggörande att perioden mellan 1981-2005 skulle ha varit exceptionell avseende temperaturökning. Mer konventionellt hanterade data, och med hänsyn tagen till den allmänna temperaturtrenden från 1908, visar att det inte finns någon koppling mellan antropogena utsläpp av växthusgaser och globala temperaturförändringar [AGW].

God läsning!

Read Full Post »

Jag gillar normalt det stoff Herr Guillou sprider omkring sig. Men dagens artikel av JG i Aftonbladet går tyvärr långt över gränsen för mina liberala acceptanskriterier. Jag ids inte kommentera artikeln, det finns de som redan gjort det på ett stålande sätt.

Två bra inlägg som dissekerar Herr Guillous artikel.

1. Pressrepliker – Även de bästa journalister kan ha fel

2. Blogge – Ipredator

UPPDATERING: Ni bara måste läsa Kjell Häglunds (GP) klockrena beskrivning av (själv)karaktärsmordet på ”Chateau Guillou”

Read Full Post »

I dagens SvD 18/11-08 ser jag till min stora förtjusning ytterligare ett starkt kritiskt inlägg mot IPCC och deras koldioxidspöke. Lars Bern (IVA) ifrågasätter två av de mest grundläggande svagheterna i IPCC:s hypotes och drar slutsatsen att en fortsatt vandring längs den inslagna vägen leder allt närmare ruinens brant.

Read Full Post »

DN debatt 9/11-08 kritiserar ärkebiskop Anders Wejryd den svenska regeringen för kraftlös miljöpolitik. Svenskarna släpper ut 50% mer koldioxid än genomsnittet i världen.

Efter att ha informerats om detta fick 1.018 personer under augusti svara på frågan ”Hur många ton koldioxid tror du att vi släpper ut i Sverige räknat per invånare?”

Hälften av de tillfrågade trodde att svenskarna släpper ut lika mycket som det globala genomsnittet eller mindre. En fjärdedel av de svarande hade rätt, nämligen att svenskarna släpper ut 50 procent mer än det globala genomsnittet, det vill säga att vi använder omkring sex ton jämfört med snittets fyra ton. Endast en femtedel trodde att vi använder mer än vad vi gör.

Detta är en både laddad och mångfacetterad fråga som inte lätt benas ut här. Men jag skall försöka visa hur fel det kan bli om man likt Anders använder statistiska data på ett godtyckligt sätt.

I artikeln jämförs länders koldioxidutsläpp per person. Här ställer man således varje enskild person som ansvarig för koldioxidutsläppen. Man jämför dessutom med genomsnittet för världen: En värld där 80% av befolkningen tjänar mindre än 10 US dollar per dag och 50% tjänar under 2,5 US dollar per dag. I diagrammet nedan visas koldioxidutsläpp per land, och per person, enligt debattartikelns mantra (förstora genom att klicka på bilderna).

d3Man ser tydligt att Sverige inte befolkas av de värsta skurkarna i världen. Det var ju betryggande att se. Det finns faktiskt länder med långt mycket hemskare invånare som släpper ut många gånger mer koldioxid per person än du och jag.

Då koldioxidutsläpp starkt kopplar till en nations utvecklingsgrad ber jag att få presentera samma data på ett annat sätt. I diagrammet nedan jämförs utsläppen per person med BNP per person – ett långt mycket bättre sätt att visa hur hemska svenskarna är när det gäller koldioxidutsläpp i världen.

d2

Vid denna jämförelse ser svenskarna ut att vara rena föredömen för den övriga värden: Vi har det relativt bra ställt samtidigt som vi har väldigt låga koldioxidutsläpp. Vi ligger långt under genomsnittet. Och detta har vi vattenkraft och kärnkraft att tacka för.

Men, det vi sett hittills säger inte något om hur mycket vi som nation bidrar till de globala utsläppen av koldioxid. Det rör sig faktiskt om ett globalt ”problem”. Anders tycker vi skall lösa det globala problemet i Sverige. Titta på diagrammet nedan och besluta er sedan för hur mycket ni kan bidra med till minskade koldioxidutsläpp.

d11Alla 200+ länder finns inte med i diagrammet pga utrymmesbrist. Men det viktiga i diagrammet sker längst till vänster. Samtliga data avser 2004. För Kina har jag lagt in ytterligare information som visar deras ökande koldioxidutsläpp. Kinesernas koldioxidutsläpp ser ”per person” rätt bra ut – hälften av svenskens. Avseende hela landets utsläpp så har de nyligen gått om USA och leder nu den globala utsläppsligan. Detta kanske inte är så farligt? Nja, inte om man ser det ur ett statiskt perspektiv. Men det sker saker i Kina, de utvecklar sig mot den industrialiserade världen både avseende pengar och i utsläpp per person. Vi ser återigen sambandet mellan välstånd och utsläpp.

Problemet är att de är så förbaskat många, och att utvecklingen går så rasande fort. Som jag skrev i ett tidigare inlägg ”Sveriges klimatpolitik: Löjeväckande i ett globalt perspektiv” så spelar våra insatser i Sverige ingen roll globalt sett. De pengar vi använder för att minska våra redan låga utsläpp av koldioxid kan utnyttjas bättre om vi kanaliserar dem till utvecklingsländer.

Kina ökar sina koldioxidutsläpp med drygt sju Sverige per år. Övriga industrinationer ligger på i stort sett samma nivåer år efter år. Frågan man ställer sig är: Vad  tjänar vi på att plöja ned miljarder för att bygga vindkraftverk i Norrland, som ersättning för bl a vattenkraft, när Kina och snart även Indien blåser på i sin utveckling (jämför stapeln för Sverige med Kinas utveckling)?

I väst är vi relativt få personer som har det djävligt bra i jämförelse med övriga världen. Om vi i väst skall minska våra koldioxidutsläpp för att nya nationer är på frammarsch kommer detta att kosta. Vi kommer att få det sämre. Detta är ett pris som vi måste betala om koldioxidutsläppen skall minska. Detta är dock något som ingen vill betala för. Vi vill ju inte få det sämre! Det är väl inte bara jag som ser fram mot högre lön och billigare kapitalvaror – missförstå mig rätt!

Slutsats: Alla jordens invånare kan tyvärr inte få det lika bra som vi i västvärlden, för då räcker råvaror och utsläppsrätter inte till.

Read Full Post »

I en artikel i NyTeknik 4/11-08 rasar ”Gröna Bilister” mot det höga etanolpriset. De vill att regeringen sätter in motåtgärder genom sänkt moms på etanol och höjd skatt på bensin. De undrar varför priset på E85 inte sjunkit sedan oktober trots att bensinpriset fallit hela hösten. Det grymtas om drivmedelskarteller.

Anm: Råvarupriset för bensin har halverats och pumppriset för 95 oktan sjunkit från 14,09 till 10:74 (-25%). Råvarupriset för etanol har sjunkit med 40%  och pumppriset ökat under samma period.

Till Gröna Bilister:

  • E85 är inte bensin.
  • Etanol har stor potential att bli ytterigare dyrare pga redan marginella nivåer på skatter, tull mm.
  • Att parkera i bl a Stockholm är från årsskiftet inte längre gratis för miljöbilar.

Slutsats: Etanolens framtida kostnad är svårbedömd, troligtvis blir den dyrare (liksom allt annat).

Några tankar (om) etanol

>>Tänk om koldioxid från bensin i större utsträckning än koldioxid från etanol omvandlas till ny biomassa. Då är det etanolens restprodukter som i större utsträckning bidrar till den ökande koldioxidhalten i atmosfären.

>>Tänk om etanol ges samma skatt som bensin. Då skulle en liter kosta nästan 20 kr.

>>Tänk om man fyllde bilen med Absolut Vodka från Systembolaget. Då skulle en tankning gå på drygt 43 000 kr, bara för spriten – till detta kommer ytterligare 80 kr för 15 % bensin.

>>Om man fyller en JEEP-dunk med E85, till en kostnad av 190 kr, och sedan fraktionerar vätskan till etanol och bensin så kan man köra en bensinbil från Södertälje till Riksdagshuset och väl där bjuda hela regeringen på en rejäl spritfest. Billigt nöje, förutsatt att spriten inte smakar beskt.

Ytterligare förslag till konstigheter om etanol är varmt välkomna.

Read Full Post »