Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘militär olycka’

Det har gått snart en månad sedan de första indikationerna på ökad luftaktivitet nådde mätstationer runt om i Europa. För ett par dagar sedan uppmärksammades detta på SSM:s hemsida. Idag återstår väldigt låga halter av de ”puffar” av radioaktivt material som troligtvis är orsaken till de förhöjda halterna av jod-131 vi nu mäter upp. Initialt var dosraten i Sverige upp mot 1,5 gånger den normala. Oavsett halter/nivåer så har dessa (i detta fall) enbart en akademisk betydelse och är helt ofarliga för omgivningen.

Den intressanta frågan är den om vad det är som orsakat utsläppet? Ingen har hittills kunna ge besked. Det är tyst. Liksom med Arctic Sea för ett tag sedan sker rapporteringen väldigt sent och med urvattnat innehåll.

Så, varför inte göra något själv? Europakommissionen presenterar data från drygt 4 000 mätstationer för strålning i runtom Europa i ett grafiskt gränssnitt. Om vi antar att de mystiska spikar (från ”puffarna”) som ses i dosratsnivå  från den 17 oktober och framåt är orsakade av jod-131 kan man ställa samman en mycket enkel spridningskarta.


Tid före och efter referenstid anges i timmar (röda prickar). Referenstidpunkt valdes godtyckligt då dosraten spikade i Norge. Vid vissa stationer kunde ingen ökad dosrat noteras (cerisa prickar). Från England är mätresultaten för grova för att kunna användas i sammanställningen (svarta prickar).

Man ser tydligt att orsaken till den förhöjda dosraten drar in över Nordsjön från nordväst på sin väg mot Danmark. Därefter sprids plymen ut över norra Europa, Sverige och Finland. Varifrån radioaktiviteten härstammar, innan den når land, är inte möjligt att bestämma exakt utifrån dessa data. För detta krävs information om vindriktningen nordväst om Storbritannien under aktuella dagar. Att Polen skulle har rätt i sina misstankar om att strålningen kan komma från Pakistan är dock mindre troligt. På Irland ses svaga spikar ett halvt dygn innan vald ref.tidpunkt i Norge. Om detta beror av mätfel eller ej, eller något annat, är svårt att avgöra. Detta skulle kunna peka på att en ubåt ventilerat en mindre mängd radioaktiva gaser innan ett eventuellt större utsläpp skedde närmare Norge.

Troligt är att händelsen har militär koppling. Detta pga den kompakta tystnaden samt att inte ens IAEA kunnat förklara vilken källa utsläppen har. Kanske rör det sig enligt spekulationerna ovan om en atomubåt som fått problem norr om Skottland, eller ett sjukhus som av misstag släppt ut lite av sina radioisotoper, eller något annat. Orsakerna är dock lätträknade till art och antal.

Spridningskartan bygger enbart på den första aktivitetsspiken som drog in över land och som kunde detekteras. Sedan den 17 oktober har ytterligare puffar med luftburen aktivitet spridits över Europa. Att sammanställa även dessa data skulle kunna ge ytterligare information om bakomliggande orsak till de förhöjda jod-131-nivåerna i Europa.

Fler som inte vet vad det handlar om: El-forumet, Expressen, Debatthuset, AB, SvD, DN, Reuters.

Annonser

Read Full Post »